Vanhemmuus

Vanhemman sairastuminen epilepsiaan koskettaa koko perhettä. Kerro lapselle rehellisesti ja hänen ikä- ja kehitystasoaan vastaavalla tavalla epilepsiasta. Näin hänellä on myös jatkossa helpompi kysyä asiasta. 

Miten lasta voi tukea? 

Kun lapselle on kerrottu epilepsiasta, hänellä on myös jatkossa helpompi kysyä asiasta. Usein vanhemmat tietävät itse, mitä he voivat lapselleen kertoa. Lapsen huolta on hyvä keventää kertomalla, että vanhempi saa sairauteensa apua, kuten lääkitystä. Lapsi tarvitsee myös tiedon siitä, että hänestä pidetään sairaudenkin aikana huolta.  

Epilepsia voi pelottaa lasta. Hänelle voi sanoa ”Kuule, huomaan, että mietit asiaa. Jutellaanko?” Lapsi kaipaa ennen muuta turvaa ja huomiota – aina ei kuitenkaan tarvitse keskustella juurta jaksain ja syvällisesti.  Sairauden voi ottaa puheeksi vaikka yhteisen tekemisen lomassa ja kysyä, mitä lapsi vanhemman sairastumisesta nyt ajattelee. Vastaa lapsen kysymyksiin ja etsikää yhdessä tietoa. Kysykää yhdessä lääkäriltä. 

Miten käsitellä epilepsiakohtauksiin liittyviä tilanteita? 

Tärkeää olisi, että vanhemmalla on joku aikuinen, jolle voi epilepsiakohtauksen tullessa jakaa vastuun lapsesta. Jos lapsi on se, joka ensimmäiseksi ja ainoana on paikalla epilepsiakohtauksen tullessa, hänen tulee tietää, miten toimia. Lapsen tehtävä on hälyttää aikuinen paikalle.

Tehkää yhdessä turvallisuussuunnitelma

Jos ambulanssi tulee noutamaan vanhemman, on lapsi luonnollisesti hädissään. Silloin tärkeintä on turvan antaminen ja rutiineista kiinni pitäminen. Lapselle pitää kertoa, mitä on tapahtunut ja että äiti tai isä on nyt sairaalassa ja saa siellä hoitoa. Voidaan miettiä, voiko hänelle soittaa tai lähettää viestin, milloin voi mennä katsomaan ja voiko hänelle tuliaisiksi viedä vaikka piirustuksen.  

Hae tarvittaessa apua 

Jos omat keinot ja tiedot eivät riitä, älä jää yksin. Esimerkiksi perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä, jos vanhemmalla on huoli lapsen tilanteesta. Perheneuvolapalvelut on tarkoitettu koko perheelleMyös koulun terveydenhoitaja ja koulupsykologi voivat auttaa ja ohjata lasta ja perhettä.  

Tietoa, materiaaleja ja vertaistukea 

Vertaistukea eli muiden kokemuksia samankaltaisesta tilanteesta voit lukea Epilepsialehdestä tai kuulla kursseilla, perheiden tuetuilla lomilla ja epilepsiayhdistysten perhetoiminnassa.  

Verkkosivuiltamme löydät myös lapsille ja perheille tarkoitettua materiaalia: epilepsiasta kertovia tarinoita, videoita ja paperinukkeja, joiden avulla voi jutella tai leikkiä epilepsiaan liittyviä arkielämän tilanteita.   

Mannerheimin lastensuojeluliitto on koonnut verkkosivuilleen listan auttajista (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).  

Ota yhteyttä 

Tanja Vihriälä-Määttä

Tuen vapaaehtoistoimintaa ja koordinoin vertaistukitoimintaa. Vastaan lapsiperheiden toiminnasta. 

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?