Asevelvollisuus

Kutsuntakirjeessä asevelvollinen nuori saa täytettäväkseen terveystietolomakkeen ja kehotuksen hakeutua terveystarkastukseen. Lomakkeessa kysytään mahdollisista sairauksista, myös epilepsiasta, joka vaikuttaa palveluskelpoisuuteen. Palveluskelpoisuus tarkoittaa sitä, että asevelvollinen suoriutuu palveluksesta eikä vaaranna omaa tai muiden turvallisuutta.

Epilepsiadiagnoosi merkitsee yleensä kahden vuoden vapautusta asevelvollisuudesta. Lopullinen palveluskelpoisuusluokka selviää seurannan aikana. Jos olet lääkityksellä kohtaukseton, voit palvella palvelukelpoisuusluokassa B.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?