Tukea sairastamisen kustannuksiin

Lääkekorvaukset

Tavallisimmat epilepsialääkkeet ovat ns. erityiskorvattuja lääkkeitä. Niitä ostaessasi maksat vain lääkekohtaisen omavastuun. Erityiskorvauksen saamiseksi tarvitset B-todistuksen hoitavalta lääkäriltä.

Vuoden alussa sinun tulee maksaa reseptilääkkeistä 50 euroa itse ennen kuin Kela korvaa lääkekuluja. Alkuomavastuun maksamisen jälkeen erityiskorvattava lääke maksaa 4,50 euroa. Lasten ja nuorten ei tarvitse maksaa alkuomavastuuta ennen sitä vuotta, jolloin nuori täyttää 19 vuotta.

Kun olet maksanut sv-korvattavista lääkkeistä 592,16 euroa kalenterivuodessa, lääkkeen omavastuu on 2,50 euroa.

Lue lisää lääkekorvauksista (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Matkakorvaukset

Kela korvaa sairaudesta ja kuntoutuksesta aiheutuneita matkakustannuksia. Korvausta saat ensisijaisesti julkisten kulkuvälineiden kustannusten mukaisesti. Jos et voi käyttää julkista liikennettä terveydentilasi tai julkisen liikenteen puutteiden vuoksi, voit saada korvausta esimerkiksi oman auton tai taksin käytöstä. Jos käytät taksia terveydentilasi vuoksi, tarvitset terveydenhuollon antaman todistuksen (Todistus matkakorvausta varten, SV 67). Oman auton käytöstä korvaus on 1.7.22 alkaen 0,33 €/km omavastuun ylittävältä osalta.

Yhdensuuntaisen matkan omavastuu on 25 euroa. Kun kalenterivuoden aikana olet maksanut matkojen omavastuita 300 euroa, Kela korvaa matkat ylittävältä osalta kokonaan.

Jos matkan kustannukset jäävät alle omavastuun, maksat matkan itse. Myös nämä kustannukset kerryttävät matkojen vuosiomavastuuta (ns. matkakattoa 300 euroa). Laita siis matkakorvaushakemukseen myös omavastuuta pienemmät matkakustannukset. Muista hakea korvausta 6 kuukauden kuluessa matkan tekemisestä.

Matkakorvaus tulee hakea 6 kuukauden kuluessa matkasta. Hakemuksen voit täyttää verkossa tai tulostamalla ja täyttämällä SV4 -lomakkeen.

Lue lisää matkakorvauksista (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Kelan vammaistuet

Vammaistuilla tarkoitetaan alle 16-vuotiaan vammaistukea, 16 vuotta täyttäneen vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea. Niiden tarkoituksena on tukea itsenäistä selviytymistä ja kompensoida sairaudesta aiheutuvia kustannuksia. Myöntämisen perusteita ovat esimerkiksi vammasta tai sairaudesta johtuva avun, ohjauksen ja valvonnan tarve. Vammaistuen hakemiseksi tarvitset lääkäriltä C-lausunnon. Vammaistuet ovat verotonta tuloa.

Lue lisää Kelan vammaistuista (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Kuntoutusraha

Kuntoutukseen osallistumisen ajalta voit saada Kelalta kuntoutusrahaa, mikäli kuntoutuspäivä matkoineen kestää vähintään 4 tuntia tai kuntoutus muutoin estää sinua tekemästä työtä ja saamasta toimeentuloa. Kuntoutusrahaa maksetaan arkipäiviltä (ma-la). Muut tulot ja korvaukset saattavat vaikuttaa kuntoutusrahan määrään tai estää sen maksamisen kokonaan.

Kuntoutusrahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen. Esimerkiksi sopeutumisvalmennuskurssilla omavastuu on yksi päivä. Omavastuuaikaa ei ole lainkaan, jos osallistut lapsesi kuntoutukseen (esim. lasten perhekurssille).

Lue lisää kuntoutusrahasta (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Asiakasmaksut

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksujen enimmäismäärä eli maksukatto on 692 euroa vuonna 2023. Maksukaton täytyttyä palvelut ovat pääsääntöisesti maksuttomia, mutta esim. lyhytaikaisesta sairaalahoidosta voidaan periä 22,50 euroa/vrk.

Kunta voi päättää periä myös pienempiä maksuja tai olla kokonaan perimättä maksua.

Asiakasmaksulain 11 §:n perusteella voit hakea kunnalta huojennusta maksuihin tai niiden perimättä jättämistä:

Kunnan on alennettava tai jätettävä perimättä sosiaalihuollon maksu ja maksukyvyn mukaan määräytyvä terveydenhuollon maksu, jos periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon tai lakisääteisestä elatusvelvollisuudesta huolehtimisen

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?