Korona ja epilepsia

Kiinassa käynnistyi joulukuussa 2019 uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19-tartuntatautiepidemia. WHO uutisoi 11.3.2020 koronavirusepidemian muuttuneen pandemiaksi eli tautitapauksia todettiin maailmanlaajuisesti. Koronapandemia aiheutti poikkeukselliset olosuhteet ympäri maailman.

Myös Epilepsialiiton ja epilepsiayhdistysten toiminnassa koronatilanne on aiheuttanut yleisötilaisuuksien, tapahtumien ja Kaverikahviloiden peruuntumisia ja poikkeuksellisia järjestelyjä. Olemme täällä kuitenkin juuri sinua varten, joten pidetään yhteyttä ja tavataan turvallisesti.

Järjestämme korona-aikaan paljon erilaisia verkkotilaisuuksia, joista löydät tietoa Vertaistuki verkossa -sivultamme. Lisäksi löydät kaikki liiton sekä yhdistysten tilaisuudet Tapahtumat-sivultamme. Myös neuvontamme tarjoaa tukea, jos haluat jutella  epilepsiaan liittyvistä asioista.

Tietoa koronasta epilepsiaa sairastaville Terveyskylässä

Epilepsiaa sairastavat eivät ole suuremmassa riskissä sairastua koronavirustautiin. Tällä hetkellä ei ole kertynyt tietoa, jonka mukaan epilepsiaa sairastavien koronavirustauti olisi vaikea-asteisempi kuin muulla väestöllä. Tarkempia ohjeita epilepsiaa sairastaville liittyen koronaviruspandemiaan on koottu Terveyskylä.fi-palvelun Infektiotaloon.

Terveyskylä-logo

Epilepsia ja koronavirusrokotus

Koronavirusrokotukset ovat nyt alkaneet maailmalla ja Suomessa. Tähän asti kertyneen tiedon perusteella erityisiä epilepsiaan liittyviä ongelmia ei ole ilmaantunut. Mitään näyttöä ei ole saatu, että epilepsiaa sairastaville aiheutuisi koronarokotteesta tavallista enempää haittoja tai riskejä erityisesti ajatellen epilepsiaa. Epilepsiaa sairastaville koronavirusinfektio ja sen mahdolliset komplikaatiot ovat suurempi riski kuin mahdolliset haittavaikutukset rokotteesta. Rokotusta suositellaan siis normaaliin tapaan myös epilepsiaa sairastaville.  

Epilepsia sinänsä ei ole koronaviruksen kannalta riskisairaus, eikä vaikuta rokotusjärjestykseen. Rokotusjärjestyksessä on nyt alkuun määritelty ne taustasairaudet, joiden tiedetään tutkimustiedon pohjalta voimakkaimmin altistavan vakavalle koronavirustaudille. Muita sairauksia sairastavien ja terveiden alle 70-vuotiaiden rokotusjärjestystä tarkennetaan vähitellen. Kun rokotuksia saadaan Suomeen vielä merkittävästi suurempia määriä, rokotukset laajenevat koskemaan koko aikuisväestöä. 

Epilepsiaa sairastavan rokotusjärjestys määräytyy siis iän ja hänen sairastamiensa liitännäis- tai muiden sairauksien ja toimintakyvyn perusteella. Jos epilepsian lisäksi ei ole muita sairauksia, eikä epilepsiaoireyhtymään liity muiden elimien ongelmia, henkilö kuuluu ikäryhmänsä mukana rokotettaviin. Osalla epilepsiaan liittyy kuitenkin esimerkiksi hengitystä haittaava keuhkojen toiminnan ongelma (THL:n julkaisemassa listassa ”neurologinen hengitystä haittaava tila”), jonka perusteella henkilö kuuluu riskiryhmään ja tämän vuoksi aiemmin rokotettavien joukkoon.  

Teksti: professori Reetta Kälviäinen, Itä-Suomen yliopisto ja KYSin Epilepsiakeskus, EpiCARE ERN