Oppaat ja esitteet

Oppaat ja esitteet, joita voit tilata, löydät verkkokaupastamme.

Ensiapu

Tiedostomuoto: PDF

Epilepsiakohtauksen ensiapu, suomeksi

Kuvaus tiedostosta: Esitteessä kerrotaan tajuttomuus-kouristuskohtauksen ja tajunnanhämärtymiskohtauksen ensiavusta. Löydät tietoa epilepsiakohtauksen ensiavusta saavutettavassa muodossa myös Ensiapu-sivultamme.

Lataa tiedosto
Tiedostomuoto: PDF

Epilepsiakohtauksen ensiapu, ruotsiksi

Kuvaus tiedostosta: Esitteessä kerrotaan tajuttomuus-kouristuskohtauksen ja tajunnanhämärtymiskohtauksen ensiavusta ruotsiksi.

Lataa tiedosto
Tiedostomuoto: PDF

Epilepsiakohtauksen ensiapu, englanniksi

Kuvaus tiedostosta: Esitteessä kerrotaan tajuttomuus-kouristuskohtauksen ja tajunnanhämärtymiskohtauksen ensiavusta englanniksi.

Lataa tiedosto
Tiedostomuoto: PDF

Epilepsiakohtauksen ensiapu - Vuosttašveahkki epilepsiadohpehallamii, saameksi

Kuvaus tiedostosta: Esitteessä kerrotaan tajuttomuus-kouristuskohtauksen ja tajunnanhämärtymiskohtauksen ensiavusta saameksi.

Lataa tiedosto

Vaikeat ja harvinaiset epilepsiat

Tiedostomuoto: PDF

Vaikeat epilepsiat -opas

Kuvaus tiedostosta: Oppaassa kerrotaan vaikeista ja harvinaisista epilepsioista ja niiden vaikutuksesta toimintakykyyn sekä arkeen. Lisäksi oppaaseen on koottu tietoa hoidosta, kuntoutuksesta ja sosiaaliturvasta. Löydät tietoa vaikeista ja harvinaisista epilepsioista saavutettavassa myodossa Harvinaisepilepsiat-sivultamme.

Lataa tiedosto
Tiedostomuoto: PDF

Vaikeat epilepsiat -opas, selkokielinen

Kuvaus tiedostosta: Oppaassa kerrotaan selkokielellä vaikeista ja harvinaisista epilepsioista ja niiden vaikutuksesta toimintakykyyn sekä arkeen. Lisäksi oppaaseen on koottu tietoa hoidosta, kuntoutuksesta ja sosiaaliturvasta.

Lataa tiedosto

Materiaalia lasten kanssa käsiteltäväksi

Tiedostomuoto: PDF

Minusta tulee isona -kerhon käsikirja

Kuvaus tiedostosta: Käsikirjassa opastetaan, miten rakennetaan Minusta tulee isona -kerho lapsille.

Lataa tiedosto
Tiedostomuoto: PDF

SuperSankariMinä -taidekasvatusmateriaali

Kuvaus tiedostosta: Kootussa materiaalipaketissa opastetaan, miten voi hyödyntää lasten kanssa SuperSankariMinä -taidekasvatusmateriaalia.

Lataa tiedosto

Ketogeeninen ruokavaliohoito

Tiedostomuoto: PDF

Klassinen ketogeeninen ruokavalio

Kuvaus tiedostosta: Vaikean epilepsian ruokavaliohoitoon tai muuhun lääkärin määräämään tilanteeseen käytetty ketogeeninen ruokavalio.

Lataa tiedosto
Tiedostomuoto: PDF

Modifioitu ketogeeninen ruokavalio

Kuvaus tiedostosta: Vaikean epilepsian ruokavaliohoitoon tai muuhun lääkärin määräämään tilanteeseen käytetty ketogeeninen ruokavalio.

Lataa tiedosto

Muut materiaalit

Tiedostomuoto: PDF

Kohtauskalenteri

Kuvaus tiedostosta: Kalenteri, jonka voit tulostaa.

Lataa tiedosto
Tiedostomuoto: PDF

Kuvaus epilepsian luonteesta

Kuvaus tiedostosta: Tämän lomakkeen tavoitteena on tuoda esiin kuvaus epilepsiasi erityispiirteistä ja ilmenemismuodoista. Täytettyä lomaketta tai osia siitä voit käyttää ennakkotietona sosiaali-ja terveydenhuollon yksiköissä asioidessasi esim. palvelusuunnittelussa. Voit täyttää lomakkeen itse tai yhdessä läheisten ja/tai sinua hoitavan tahon kanssa.

Lataa tiedosto
Tiedostomuoto: WORD

Matkalle mukaan otettava kuvaus epilepsiasta

Kuvaus tiedostosta: Voit ottaa matkalle mukaan lääkärin laatiman lyhyen kuvauksen epilepsiastasi ja sen lääkityksestä. Lääkäri voi käyttää pohjana tätä lomaketta.

Lataa tiedosto