Oppaat ja esitteet

Oppaat ja esitteet, joita voit tilata, löydät verkkokaupastamme.

Ensiapu

Tiedostomuoto: PDF

Epilepsiakohtauksen ensiapu, suomeksi

Kuvaus tiedostosta: Esitteessä kerrotaan tajuttomuus-kouristuskohtauksen ja tajunnanhämärtymiskohtauksen ensiavusta. Löydät tietoa epilepsiakohtauksen ensiavusta myös Ensiapu-sivultamme.

Lataa tiedosto
Tiedostomuoto: PDF

Epilepsiakohtauksen ensiapu, ruotsiksi

Kuvaus tiedostosta: Esitteessä kerrotaan tajuttomuus-kouristuskohtauksen ja tajunnanhämärtymiskohtauksen ensiavusta ruotsiksi.

Lataa tiedosto
Tiedostomuoto: PDF

Epilepsiakohtauksen ensiapu, englanniksi

Kuvaus tiedostosta: Esitteessä kerrotaan tajuttomuus-kouristuskohtauksen ja tajunnanhämärtymiskohtauksen ensiavusta englanniksi.

Lataa tiedosto
Tiedostomuoto: PDF

Epilepsiakohtauksen ensiapu - Vuosttašveahkki epilepsiadohpehallamii, saameksi

Kuvaus tiedostosta: Esitteessä kerrotaan tajuttomuus-kouristuskohtauksen ja tajunnanhämärtymiskohtauksen ensiavusta saameksi.

Lataa tiedosto

Kokemuskirjat

Tiedostomuoto: PDF

Meitä on muitakin - kokemuksia elämästä epilepsian kanssa

Kuvaus tiedostosta: Epilepsialiiton kouluttamat seitsemän vertaista kertovat tarinoissaan, miten eri tavoin epilepsia voi muuttaa elämää ja millaisia keinoja on tarjolla selviytymisen tueksi. Jokaisen tarina on erilainen, mutta yhteistä kaikille tarinoille on kokemus vertaistuen merkityksestä. Vertaistuki on tärkeä osa sopeutumista ja hyvää hoitoa. Toivomme, että kirjanen antaa sinulle tukea omannäköisen polun rakentamiseen.

Lataa tiedosto
Tiedostomuoto: PDF

Yhtä perhettä - lapsiperheiden elämää epilepsian kanssa

Kuvaus tiedostosta: Yhtä perhettä -kirjaseen on koottu lapsiperheiden tarinoita elämästä epilepsian kanssa. Erilaisia tarinoita yhdistävät tunteet, joita vanhemmat käyvät läpi diagnoosin varmistuttua sekä huoli lapsen tulevaisuudesta ja siitä, millainen vaikutus sillä on sisaruksiin. Kirjasesta löytyy myös asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleita epilepsiasta.

Lataa tiedosto

Vaikeat ja harvinaiset epilepsiat

Tiedostomuoto: PDF

Vaikeat epilepsiat -opas

Kuvaus tiedostosta: Oppaassa kerrotaan vaikeista ja harvinaisista epilepsioista ja niiden vaikutuksesta toimintakykyyn sekä arkeen. Lisäksi oppaaseen on koottu tietoa hoidosta, kuntoutuksesta ja sosiaaliturvasta. Löydät tietoa vaikeista ja harvinaisista epilepsioista saavutettavassa myodossa Harvinaisepilepsiat-sivultamme.

Lataa tiedosto
Tiedostomuoto: PDF

Vaikeat epilepsiat -opas, selkokielinen

Kuvaus tiedostosta: Oppaassa kerrotaan selkokielellä vaikeista ja harvinaisista epilepsioista ja niiden vaikutuksesta toimintakykyyn sekä arkeen. Lisäksi oppaaseen on koottu tietoa hoidosta, kuntoutuksesta ja sosiaaliturvasta.

Lataa tiedosto

Materiaalit lasten kanssa käsiteltäviksi

Tiedostomuoto: PDF

Minusta tulee isona -kerhon käsikirja

Kuvaus tiedostosta: Käsikirjassa opastetaan, miten rakennetaan Minusta tulee isona -kerho lapsille. Kerho on kehitetty epilepsiaa sairastavan esi- ja alkuopetusikäisen lapsen itsetunnon ja pärjäämisen vahvistamiseksi. Kerhon lapsiryhmässä keskustellaan epilepsiasta pitkäaikaissairautena yhteisen toiminnan ja tarinoiden avulla, jolloin kaikkien lasten ymmärrys epilepsiasta kasvaa. Samalla lapsen kokemus yhdenvertaisuudesta ja osallisuudesta vahvistuu.

Lataa tiedosto
Tiedostomuoto: PDF

SuperSankariMinä -taidekasvatusmateriaali

Kuvaus tiedostosta: Kootussa materiaalipaketissa opastetaan, miten voi hyödyntää lasten kanssa SuperSankariMinä -taidekasvatusmateriaalia.

Lataa tiedosto
Tiedostomuoto: PDF

Ville ja Epilepilandia -tarina

Kuvaus tiedostosta: Villen tarinat luettavaksi. Tarinoissa kerrotaan ensimmäisellä luokalla olevasta Villestä, joka sairastaa epilepsiaa sekä mietitään kasvamisen kysymyksiä, joihin Ville löytää omanlaisensa ratkaisut.

Lataa tiedosto

Ketogeeninen ruokavaliohoito

Tiedostomuoto: PDF

Klassinen ketogeeninen ruokavalio

Kuvaus tiedostosta: Vaikean epilepsian ruokavaliohoitoon tai muuhun lääkärin määräämään tilanteeseen käytetty ketogeeninen ruokavalio.

Lataa tiedosto
Tiedostomuoto: PDF

Modifioitu ketogeeninen ruokavalio

Kuvaus tiedostosta: Vaikean epilepsian ruokavaliohoitoon tai muuhun lääkärin määräämään tilanteeseen käytetty ketogeeninen ruokavalio.

Lataa tiedosto

Muut materiaalit

Tiedostomuoto: PDF

Kohtauskalenteri

Kuvaus tiedostosta: Kalenteri, jonka voit tulostaa.

Lataa tiedosto
Tiedostomuoto: PDF

Kuvaus epilepsian luonteesta

Kuvaus tiedostosta: Tämän lomakkeen tavoitteena on tuoda esiin kuvaus epilepsiasi erityispiirteistä ja ilmenemismuodoista. Täytettyä lomaketta tai osia siitä voit käyttää ennakkotietona sosiaali-ja terveydenhuollon yksiköissä asioidessasi esim. palvelusuunnittelussa. Voit täyttää lomakkeen itse tai yhdessä läheisten ja/tai sinua hoitavan tahon kanssa.

Lataa tiedosto
Tiedostomuoto: WORD

Matkalle mukaan otettava kuvaus epilepsiasta

Kuvaus tiedostosta: Voit ottaa matkalle mukaan lääkärin laatiman lyhyen kuvauksen epilepsiastasi ja sen lääkityksestä. Lääkäri voi käyttää pohjana tätä lomaketta.

Lataa tiedosto

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?