Vertaiseksi

Vertaisena voi toimia henkilö, jolla on kokemusta elämästä epilepsian kanssa omakohtaisesti tai läheisen kautta. Halu auttaa ja kyky myötäelämiseen ovat tärkeitä edellytyksiä vertaisena toimiessa.

Vertaisohjaajakoulutukseen hakeutuminen – uusi vertaistoimintamalli

Järjestämme peruskoulutusta uusille vertaisohjaajille sekä syventävää ylläpitokoulutusta vertaisohjaajana toimiville. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa omia valmiuksia vertaisena toimimiseen. Samalla tarjoutuu mahdollisuus ryhmän tukeen ja kokemusten jakamiseen.

Alkuhaastattelu

Mikäli olet kiinnostunut vertaisohjaajan tehtävistä tai haluat keskustella siitä, olisiko vertaisohjaajana toimiminen sinun juttusi, voit hakeutua alkuhaastatteluun. Alkuhaastattelussa keskustellaan vertaisohjaajana toimimisen edellytyksistä ja odotuksista puolin ja toisin. Lisäksi jutellaan motivaatiosta ja elämäntilanteestasi. Alkuhaastattelu toteutetaan etäyhteyksin ja mukana on kaksi Epilepsialiiton työntekijää.

Koulutus

Mikäli alkuhaastattelun perusteella yhdessä todetaan, että vertaisohjaajan tehtävä voisi sopia sinulle, voit hakeutua peruskoulutukseen. Kaksiosainen peruskoulutus toteutetaan kahtena arki-iltana etäyhteyksin. I-osassa käydään läpi perustietoa mm. epilepsiasta,  Epilepsialiiton vertaistoiminnasta ja sen periaatteista, Epilepsialiitosta ja epilepsiayhdistyksistä. Sen jälkeen jokainen koulutukseen osallistuja saa välitehtäväkseen oman elämänjanan työstämisen. II-osassa kunkin elämänjanat käydään läpi ryhmän (noin 5-6 hlöä) kesken ja samalla oman tarinan kertomista harjoitellaan.

Palautekeskustelu ja sopimus

Peruskoulutukseen jälkeen jokaisen osallistujan kanssa käydään henkilökohtainen palautekeskustelu, jossa keskustellaan tuntemuksista koulutuksen jälkeen ja halusta sitoutua. Aina on mahdollista pohtia pidempään tai ottaa ns. aikalisä. Halukkaiden vertaisohjaajien kanssa tehdään määräaikainen (2v) sopimus vertaisohjaajana toimimisesta ja siihen sitoutumisesta, ja työ vertaisohjaajana voi alkaa.

Seuraavat koulutukset

Uusien vertaisohjaajien seuraava peruskoulutus järjestetään syksyllä 2023. Seuraava syventävä koulutus peruskoulutuksen jo käyneille järjestetään keväällä 2023.

 

Ota yhteyttä

Piritta Selin

Vastaan Epilepsialiiton järjestötoiminnan kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä toimin vapaaehtois- ja vertaistoiminnan valtakunnallisena koordinaattorina. Toimin Epilepsialiitossa tietosuojavastaavana.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?