Liittokokous kokoontui Helsingissä ja etänä 23.4.

Uutinen

Epilepsialiiton liittokokous järjestettiin 23.4.2022 Helsingissä ja etäyhteyksin. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Liittokokouksessa oli 73 osallistujaa, joista 50 oli äänivaltaisia. Kokousedustajilla oli myös tänä vuonna mahdollisuus osallistua liittokokoukseen väliaikaisen poikkeamislain nojalla etäyhteydellä. Kokouksen puheenjohtajana toimi oikeusneuvos Mikael Krogerus.

Kokouksessa valittiin hallituksen jäsenet

Hallituksen varsinaisista jäsenistä erovuorossa olivat Tuomo Malinen ja Päivi Hartikainen ja heidän varajäsenensä Aino Puronkari ja Salla Lamusuo. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kaudelle 2022–2024 valittiin Tuomo Malinen ja Aino Puronkari ja heidän varajäsenikseen Mari Sydänmaanlakka ja Arja Frisk. Lisäksi Tuomas Koivuniemen varajäsen Riina Lindström oli pyytänyt eroa varajäsenyydestä ja hänen tilalleen valittiin Päivi Hartikainen loppukaudeksi 2022.

Hallituksen jäseninä jatkavat Kaisa Nurminen, Päivi Hölttä, Tiina Willman ja Tuomas Koivuniemi sekä heidän varajäsenensä Tapani Reinikka, Jaana Lähdetie ja Lotta Virrankari.

Lämmin kiitos viime vuodesta!

Toiminnanjohtaja Virpi Tarkiainen esitteli liittokokouksessa viime vuoden toimintaamme. Koronapandemia vaikutti myös viime vuonna, mutta yhdessä luotu strategia kantoi eteenpäin poikkeuksellisenakin aikana. Vuoden aikana syntyi joustavia kokeiluja ja tavoitimme ihmisiä uusin keinoin. Hyödynsimme esimerkiksi digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia, kuten erilaisia etätapaamisia ja uutena viestintäväylänä podcasteja.

Epilepsiayhteisössä tehdään suurella sydämellä merkittävä määrä vapaaehtoistyötä vuosittain. Poikkeuksellisena vuotena 2021 mukana oli noin 400 aktiivista vapaaehtoista, jotka tekivät yhteensä lähes 13 000 vapaaehtoistyötuntia. Epilepsiayhdistykset järjestivät koronatilanteen sallimissa rajoissa lähes 400 tapahtumaa, jotka kokosivat noin 4 600 osallistujaa eri puolilla Suomea.

Kuvassa (vas.) Aino Puronkari, Arja Frisk, Mari Sydänmaanlakka, Tuomo Malinen ja Päivi Hartikainen.

  • Vaikuttaminen
  • Yhteisö

Aiheeseen liittyvää