Muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon maksuihin

Uutinen

Uusi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja säätelevä laki tulee voimaan 1.7.2021. Laissa määritellään maksuttomat palvelut sekä enimmäismaksut tietyille sosiaali- ja terveyspalveluille.

Laki laajentaa palvelujen maksuttomuutta. Esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa ja alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit ovat jatkossa maksuttomia.

Uuteen asiakasmaksulakiin on lisätty säännökset pitkäaikaisten asumispalvelujen maksuista. Tähän asti niitä ei ole säännelty laissa, vaan eri kunnissa on peritty hyvin erilaisia maksuja.

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto eli asiakasmaksujen enimmäismäärä. Myös maksukattoon tulee muutoksia, mutta ne astuvat voimaan vasta vuonna 2022. Maksukattoon lasketaan jatkossa aiempaa enemmän mukaan maksuja, muun muassa kunnallisen hammashoidon maksut kerryttävät kattoa. Asiakasmaksujen enimmäismäärä asiakkaalle on jatkossakin 683 euroa kalenterivuoden aikana.

Kunnalla on velvollisuus kertoa asiakkaalle, että asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää se perimättä, jos taloudellinen tilanne on vaikea. Tavoitteena on, että asiakkaat eivät joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selvitäkseen.

Nyt voimaan tuleva laki toteuttaa vain kiireellisimmät uudistustarpeet. Asiakasmaksulain uudistustyö jatkuu ja nivoutuu sisällöllisesti ja aikataulullisesti yhteen sote-uudistuksen kanssa.

Lisätietoja asiakasmaksulain uudistuksesta sosiaali- ja terveysministeriön nettisivuilta.

  • Diagnostiikka ja hoito
  • Vaikuttaminen

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?

Aiheeseen liittyvää