Vaikuttaminen ja yhteistyö

 

Epilepsialiitto vaikuttaa monissa asiantuntijaverkostoissa ja muiden järjestöjen kanssa kuntien ja valtionhallinnon päättäjiin kohderyhmillemme tärkeissä asioissa. Kotimaisissa verkostoissa vaikutamme lääke-, sosiaali- ja terveyspolitiikkaan ja järjestämme koulutusta ammattihenkilöstölle. Kansainvälisissä verkostoissa vaikutamme siten, että eurooppalaiset epilepsiajärjestöt saavat tietoa, tukea ja ideoita toimintaansa. Kansainvälisenä epilepsiapäivänä helmikuussa kampanjoimme vuosittain.

Järjestöyhteistyömme on laaja-alaista. Verkostoidumme herkästi ja vaikutamme yhdessä sosiaali- ja terveyspalveluihin, asumiseen ja muihin kohderyhmiemme arkielämään vaikuttaviin asioihin. Epilepsialiitolla on edustajia monissa yhteistyötahojen päättävissä elimissä.

Sivu on päivitetty 05.06.2019