Tukea ja toimintaa

Vertaistuki on vastavuoroista ja tasa-arvoista vuorovaikutusta, joka pohjautuu samaan tai samankaltaiseen kokemukseen tai elämäntilanteeseen epilepsian kanssa. Luottamuksellisuus ja myötätuntoinen ilmapiiri ovat vertaistuen kulmakiviä. Parhaimmillaan vertaistuki tuo voimaa arkeen, vahvistaa elämänlaatua ja luo toivoa. Tunne ymmärretyksi tulemisesta voi olla vahva, kun pohjalla ovat samankaltaiset kokemukset.

Vertaistuki on olennainen osa Epilepsialiiton toimintaa. Koulutamme epilepsiaa sairastavia ja heidän läheisiään toimimaan vapaaehtoisina vertaisina ohjatuissa vertaisryhmissä, tapahtumissa tai kahden kesken. Vertaisen kanssa voi jutella kasvoikkain, verkossa, sähköpostitse, puhelimitse tai etäyhteyksin. 

 

Vertaistuen monenlaiset muodot

Kuntoutumiskursseilla on mahdollista jakaa kokemuksia ja kohdata muita samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia. Kursseja järjestetään eri kohderyhmille ja osa kursseista toteutuu verkossa. Myös tuetut lomat tarjoavat mahdollisuuden vertaistukeen.  

Eri kohderyhmille suunnatuissa tapahtumissa on mahdollisuus tutustua koulutettuihin vertaisohjaajiin sekä saada ja jakaa kokemuksia.Vertaistukea saa myös osallistumalla paikallisten epilepsiayhdistysten toimintaan ja tapahtumiin. Lisäksi harvinaista epilepsiaa sairastaville ja läheisille järjestetään tapahtumia, jotka tarjoavat tietoa ja vertaistukea. 

Epilepsialiiton ylläpitämä suljettu Facebook-ryhmä Epilepsian kanssa tarjoaa epilepsiaa sairastaville ja heidä läheisilleen mahdollisuuden keskustella ja jakaa kokemuksiaan verkossa. 

Vertaistarinoiden kautta välittyy kokemustietoa, joka mahdollistaa vertaisuuden kokemuksen.

 

Etsitkö vertaista?

Epilepsialiiton vertaisverkostoon kuuluu yli 70 valmennettua vapaaehtoista vertaisohjaajaa. Heidän yhteystietojaan voi kysyä Epilepsialiiton yhteisövalmentajilta, jotka auttavat vertaisen etsimisessä. 

Vertaismentorointi tarjoaa pidempiaikaista tukea tilanteisiin, joissa haluat jutella epilepsiaan liittyvistä asioista kokeneen vapaaehtoisen kanssa.     

 

Tutustu pro graduun:
Elämää verkossa: kokemusten jakamista ja vertaistukea verkkoympäristössä

Sivu on päivitetty 25.05.2020