Epilepsialiitto

Epilepsialiitto tukee epilepsiaa sairastavia ja heidän läheisiään tasa-arvoiseen ja omaehtoiseen elämään. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa ja tehdä hyvää epilepsiaa sairastavien ihmisten hyväksi. Olemalla mukana rakennat välittävää epilepsiayhteisöä!

Kaikki ovat tervetulleita mukaan yhteisöömme: epilepsiaa sairastavat ihmiset ja heidän perheenjäsenensä, ammattilaiset ja opiskelijat sekä muuten epilepsiasta kiinnostuneet henkilöt. Epilepsiayhdistykset (23) ovat Epilepsialiiton jäsenjärjestöjä.

Tehtävämme on:

  • Edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä
  • Koota ja välittää tietoa epilepsiasta ja sen kanssa elämisestä
  • Tukea epilepsiaa sairastavia ihmisiä ja heidän läheisiään
  • Edistää vapaaehtoistoimintaa
  • Hankkia resursseja epilepsiatyöhön

Sivu on päivitetty 18.10.2016