Kehittämisprojektit

Epilepsialiitto kuuntelee herkällä korvalla epilepsiaa sairastavien ihmisten ja heidän läheistensä tarpeita sekä eri alojen ammattilaisia ja yhteistyötahoja. Seuraamme yhteiskuntapolitiikkaa ja nykyaikaista tieteellistä tutkimusta, otamme kantaa ja toimimme kohderyhmiemme edunvalvojana.

Erilaiset kehittämisprojektit ovat tärkeä osa toimintaamme. Niiden ansiosta pystymme paneutumaan epilepsiaa sairastavien elämän ongelmakohtiin ja luomaan hyviä käytäntöjä arkielämän helpottamiseksi. Kehittämisprojekteja on voitu toteuttaa Raha-automaattiyhdistyksen ja Veikkauksen tuella.

Nykyiset kolme kehittämisprojektiamme liittyvät

Sivu on päivitetty 19.04.2018