Organisaatio ja säännöt

 

Epilepsialiitto on yleishyödyllinen toimija. Keskeiset toiminta-alueemme ovat

  • vaikuttamistyö
  • vertaistoiminta
  • vapaaehtoistoiminta
  • tiedotustoiminta
  • kuntoutuspalvelut

Liiton toiminnan perustana ovat aktiivisesti toimivat vapaaehtoiset ja liiton palkatut toimihenkilöt sekä kuntoutuspalveluissa mm. sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja opetustoimen ammattilaiset.

Liiton säännöt määräävät liiton toiminnan tavoitteet ja päätöksenteon.

Liiton toiminnan tarkoitus § 2:
”Epilepsialiitto on kansanterveysjärjestö, jonka tarkoituksena on tukea epilepsiaa sairastavia elämään tasa-arvoisina muun väestön kanssa sekä tukea heitä, heidän omaisiaan ja muita läheisiään tämän tavoitteen saavuttamiseksi.”

Liittokokous

Epilepsialiiton ylin päättävä elin on liittokokous, joka kokoontuu kerran vuodessa. Jäsenyhdistykset lähettävät kokoukseen jäsenmääränsä perusteella 2-10 edustajaansa. Liittokokous valitsee hallituksen, linjaa strategian ja toimintasuunnitelmat sekä vahvistaa tilinpäätöksen. Kokous valitsee myös Epilepsialiiton puheenjohtajan ja hallituksen.

Hallitus

Liiton hallituksessa on puheenjohtaja ja kuusi jäsentä sekä heidän varajäsenensä. Hallituksen tehtävänä on ohjata ja valvoa liiton toimintaa sekä valvoa varojen ja omaisuuden hoitoa. Hallitus päättää myös liiton rahastojen käytöstä. Hallitus esittää varsinaiselle liittokokoukselle vuosittain toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, toimikauden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Hallitus vastaa liiton vakituisen henkilökunnan rekrytoinnista.

Toimintaa ohjaavat sääntöjen ohella myös esteellisyysperiaatteet ja taloussääntö.

Hallituksen kokoonpano ja yhteystiedot

Liiton toimisto

Epilepsialiiton tehtäväalueet ovat vaikuttaminen ja vapaaehtoistoiminnan edistäminen epilepsiatyössä, tiedotus ja kuntoutuspalvelut sekä hallinto ja varainhankinta. Liitossa työskentelee 15 kokoaikaista toimihenkilöä ja osa-aikaisia varainhankkijoita. Alla olevassa kuviossa on kuvattu organisaation rakenne kokonaisuudessaan.

Hallitus on määrittänyt johtosäännön, joka tarkentaa liiton operatiivista johtamista ja johtavien toimihenkilöiden tehtäväkuvia.

 

Organisaatiokaavio

Sivu on päivitetty 10.01.2019