Alueelliset Suomen Epilepsiaseuran koulutukset

Epilepsiaseura on järjestänyt vuodesta 2006 lähtien epilepsian erikoissairaanhoitoon osallistuvien moniammatillisten työryhmien jäsenille alueellisia koulutuksia, jotka tarjoavat tilaisuuden epilepsian diagnostiikan ja hoidon tietotaidon ylläpitoon ja mahdollisuuden keskusteluun epilepsiaan liittyvistä alueellisista erityiskysymyksistä. Koulutusten tavoitteena on myös parantaa epilepsiaan erikoistuneiden yksiköiden, yliopistosairaaloiden ja muiden erikoissairaanhoidon yksiköiden välistä yhteistyötä sekä vahvistaa hoitoyksiköiden välistä kommunikaatiota.

Tulevia koulutuksia: