Epilepsitidningen

Epilepsitidningen är en medlemstidning som ger personer med epilepsi och deras anhöriga en röst och berättar om deras erfarenheter samt lyfter fram aktuella nyheter om vård vid epilepsi.

Artiklarna i Epilepsitidningen är i huvudsak skrivna på finska men det finns även innehåll på svenska i varje tidning. De svenskspråkiga artiklarna publiceras på den här sidan. Alla finskspråkiga artiklar finns att läsa på tidningens finskspråkiga sidor.

E-tidningar

Den tryckta tidningen skickas till alla medlemmar i epilepsiförändringar. Dessutom publicerar vi e-tidningen på vår finskspråkiga webbplats.

Se e-tidningarna här