Epilepsi och studier

Fundera på ditt karriärval i lugn och ro. Yrkesvalet baseras på egna intressen. Skolans studievägledare och hälsovårdspersonal som behandlar epilepsi kan stöda dig när du överväger ett lämpligt yrkesområde.

De flesta yrken är lämpliga för personer som har epilepsi. Det finns få absoluta begränsningar. Professionell persontransport och transport av tung utrustning är helt uteslutna, liksom brandbekämpning och räddningsverksamhet, flyg och sjöfart. Olycksbenägna arbetsuppgifter bör också undvikas.

Anfallssituationen påverkar karriärvalet. Om du får många epilepsianfall trots korrekt behandling bör du undvika yrken där det finns risk för att du skadar dig själv eller andra.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?