Epilepsi och studier

Fundera på ditt karriärval i lugn och ro. Yrkesvalet baseras på egna intressen. Skolans studievägledare och hälsovårdspersonal som behandlar epilepsi kan stöda dig när du överväger ett lämpligt yrkesområde.

De flesta yrken är lämpliga för personer som har epilepsi. Det finns få absoluta begränsningar. Professionell persontransport och transport av tung utrustning är helt uteslutna, liksom brandbekämpning och räddningsverksamhet, flyg och sjöfart. Olycksbenägna arbetsuppgifter bör också undvikas.

Anfallssituationen påverkar karriärvalet. Om du får många epilepsianfall trots korrekt behandling bör du undvika yrken där det finns risk för att du skadar dig själv eller andra.

Ekonomiskt stöd för studier

Studiebidrag säkerställer din försörjning när du studerar. Du kan få studiebidrag för heltidsstudier efter grundskolan. I studiebidraget ingår studiestöd, statsgaranti för studielån och i vissa fall bostadstillägg.

Om epilepsi eller någon annan sjukdom eller skada påverkar din förmåga att arbeta och fungera, samt begränsar ditt yrkesval, kan du ansöka om utbildning i form av yrkesrehabilitering. En läkare bedömer behovet av yrkesrehabilitering. Om du är ung kan du ansöka om yrkesrehabilitering via FPA. I detta fall kan du få rehabiliteringsbidrag.

Om du har varit anställd under en längre tid men måste byta yrke på grund av epilepsi kan du ansöka om omskolning i form av yrkesrehabilitering från din arbetsgivares pensionsförsäkringsgivare.

Läs mer om studiestöd och rehabiliteringsbidrag för unga på FPA:s webbsidor.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?