Första hjälpen

Ett epilepsianfall är ett symptom som stör personens normala funktion. Ett epilepsianfall är en övergående urladdning i hjärnans elektriska verksamhet. Symptomen som uppkommer under anfallet varierar enligt urladdningens lokalisering och spridningsområde. De vanligaste symptomen som behöver omedelbar vård är medvetslöshets-krampanfall och medvetande-störningsanfall.

Vanligen räcker anfallet någon minut och går över av sig själv. Om anfallet blir utdraget eller anfallen upprepar sig så ofta, att personen inte återhämtar sig mellan anfallen, är personen i livsfara. Ring genast nödnumret 112.

Du kan beställä gratis broschyrer på finska, svenska, engelska och samiska angående första hjälp vid ett epilepsianfall.

Material

Tiedostomuoto: PDF

Första hjälp vid ett epilepsianfall

Kuvaus tiedostosta: Alla kan hjälpa när någon får ett epilepsianfall.

Lataa tiedosto

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?