Föräldrar

Hela familjen berörs när ett barn insjuknar i epilepsi. Det är inte bara föräldrarna, utan även barnet självt och dess syskon som behöver information om epilepsi för att de ska kunna sätta den i rätta proportioner i sitt liv. Berätta gärna ärligt om epilepsin för barnet och på ett sätt som motsvarar barnets ålders- och utvecklingsnivå. Då kan barnet och syskonen lättare ställa frågor i ärendet senare.

För yngre barn är leken ett sätt att behandla frågor, analysera och fundera, medan man kan diskutera sjukdomen med större barn, till exempel när man gör något annat och fråga barnet vad det tänker om sitt eget eller sitt syskons insjuknande. Man kan säga till barnet: ”Hördu, jag märker att du grubblar över det. Ska vi prata?” Barnet behöver framför allt säkerhet och uppmärksamhet – man behöver inte alltid diskutera så ingående. Föräldern har inte heller alltid svar på barnets frågor, men ni kan tillsammans söka information samt vid behov fråga barnets läkare.

På våra finskspråkiga sidor hittar du material som hjälper dig att diskutera epilepsin med barnet.

 

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?