Epilepsi och körkort

Vid bedömning av din körförmåga följs EU:s körkortsdirektiv och den nationella förordningen. En epilepsidiagnos resulterar vanligtvis i ett års körförbud. Efter att du har varit anfallsfri i ett år kan du köra bil igen.

Om du är yrkeschaufför är körhälsobestämmelserna strängare. I denna situation innebär epilepsi i praktiken ett yrkesbyte och då bör möjligheterna till yrkesrehabilitering undersökas.

En allvarligt funktionshindrad person kan få transporttjänster

Enligt lagen om handikapptjänster ska kommunen tillhandahålla transporttjänster för allvarligt funktionshindrade personer, som har särskilda svårigheter med rörligheten och som på grund av sitt funktionshinder eller sin sjukdom inte kan använda kollektivtrafik utan oskäliga svårigheter. Definitionen av allvarligt funktionshinder baseras inte på diagnos utan på funktionsförmågan. Beroende på personens situation kan till exempel svår epilepsi, sjukdomar som är associerade med epilepsi eller andra skador/sjukdomar orsaka sådana problem med rörligheten att rätten till transporttjänst uppstår.

Du kan ansöka om transportservice via kommunens handikapptjänst. Du bör bifoga ett läkarintyg till ansökan.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?