Vuxna

Cirka 55 000 vuxna i Finland har epilepsi. Epilepsimedicinering påbörjas årligen för cirka 3 000 vuxna varav största delen är äldre. Hos de flesta fås epilepsisymtomen under kontroll med läkemedelsbehandling. Hos cirka en tredjedel fortsätter anfallen dock trots läkemedelsbehandlingen.

Epilepsin måste behandlas eftersom upprepade epilepsianfall är förknippade med risker. Epilepsi behandlas med långvarig och regelbunden anfallsförebyggande medicinering som påbörjas baserat på diagnos från specialistläkare. I regel används läkemedlen i flera år, i vissa fall livet ut.

Cirka en femtedel av de vuxna som har epilepsi har svår epilepsi. Svår epilepsi är ett tillstånd där man trots adekvat läkemedelsbehandling har betydande epilepsirelaterade symtom som väsentligt försvårar det dagliga livet, såsom upprepade anfall, kognitiva problem eller beteendeproblem, avstannad utveckling eller biverkningar av behandlingen. ”Trots adekvat läkemedelsbehandling” betyder att man inte har nått anfallsfrihet med två korrekt valda och tillräckliga doser av läkemedel (antingen som enda läkemedel eller som kombinationsmedicinering) som valts enligt anfallstyp eller epilepsisyndrom.

Livet med epilepsi

Epilepsin kan påverka den vuxnas liv på olika sätt. Den kan känna av sig endast i form av regelbunden medicinering och livsstil. Ibland medför epilepsin större förändringar i vardagen. Om man insjuknar kan man bli tvungen att ställa om studieplanerna, arbetet eller hobbyerna. Epilepsin kan göra att man måste tänka över ett tryggt boende, resor, parförhållande och barnskaffande.

Läs mer på vår sida En vardag med epilepsi.

Information i Hälsobyn

Information om vuxnas epilepsi har samlats i tjänsten Hälsobyn.fi

Terveyskylä-logo

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?