Anhöriga till personer med epilepsi

Epilepsi påverkar den insjuknade, men även hans eller hennes närkrets. När en anhörig insjuknar väcker det frågor och känslor i familjen och bland vännerna. Ofta medför en anhörigs insjuknande även förändringar i vardagen och invanda rutiner.

För att du som anhörig ska orka ge stöd och hålla dig frisk måste du ta tid för dig själv och fästa vikt vid ditt eget välbefinnande och din ork.

Sök information, hjälp och kamratstöd

Kamratstöd erbjuder oss möjligheter att dela med oss av våra erfarenheter med någon annan som gått igenom samma sak. För en anhörig till en person med epilepsi erbjuds det kamratstöd på subventionerade semestrar, Epilepsiförbundets kurser och evenemang, i sociala medier och på föreningarnas evenemang.

Läs mer om stödet och verksamheten på våra finskspråkiga sidor.

Är du närståendevårdare?

En närståendevårdare är en person som sköter om sin familjemedlem eller en annan anhörig, som på grund av sjukdom, invaliditet eller annat särskilt omsorgsbehov inte klarar sig själv i vardagen.

Läs mer om närståendevårdarskap på Närståendevårdarnas förbunds webbplats (länken öppnas i ett nytt fönster).

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?