Om epilepsi

I Finland har nästan 60 000 personer epilepsi, vilket betyder att cirka en av 100 finländare har epilepsi. Av dem har 36 000 personer regelbunden medicinering. Det finns cirka 5000 barn med epilepsi. Varje år ordineras ca 3 000 nya personer läkemedel mot epilepsi och av dem är 800 barn under 15 år. Hos ungefär en tredjedel av dem som har epilepsi fortsätter anfallen trots behandling med läkemedel.

Vem som helst kan få epilepsi: du, jag eller en närstående till oss. Man kan insjukna i epilepsi i vilken ålder som helst. Människor i olika åldrar står delvis inför liknande och delvis inför olika utmaningar i sitt liv med epilepsi.

Ett epilepsi anfall

Ett epilepsi anfall orsakas av en övergående störning i hjärnans elektriska aktivitet. Vem som helst kan få ett enstaka epileptiskt anfall. Ett enstaka epileptiskt anfall med medvetslöshet och kramper kan utlösas av

  • långvarigt vakande
  • stress
  • avvänjningsfasen från alkohol eller andra berusningsmedel
  • användning av vissa läkemedel

Ett enstaka anfall leder inte nödvändigtvis till regelbunden epilepsimedicinering. Medicinering är dock nödvändig om krampanfallet beror på en hjärnsjukdom och personen har en förhöjd tendens att få upprepade epileptiska anfall utan speciella utlösande faktorer. I detta fall kräver sjukdomen regelbunden medicinsk behandling.

Terveyskylä.fi ger information om epilepsi

Information relaterad till epilepsi har sammanställts i Terveyskylä-tjänsten. Terveyskylä är en onlinetjänst som utvecklats gemensamt av sakkunniga och patienter, och innehållet om epilepsi har vi varit med och skapat.

Terveyskylä-logo

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?