Äldre

Man kan insjukna i epilepsi när som helst i livet. Av de finländare som har fyllt 65 år har över 1 procent av befolkningen epilepsi, det vill säga mer än i de yngre ålderskategorierna.

Hos en del av de äldre har epilepsin brutit ut som barn eller vuxen och fortgår fortfarande. En del insjuknar först i hög ålder. För dem kan orsaken till epilepsin vara sådana hjärnsjukdomar som blir vanligare med åldern, till exempel störningar i hjärnans blodcirkulation, hjärntumörer och degenererande sjukdomar som orsakar demens i hjärnan. Alltid hittar man inte orsaken till epilepsin.

Behandling, information och kamratstöd hjälper

Epilepsi behandlas med regelbunden och långvarig läkemedelsbehandling som påbörjas baserat på diagnos från specialistläkare. Samtidigt börjar man bekanta sig med sin epilepsi. Det är viktigt att få tillräckligt mycket information om den. Detta minskar ovissheten och rädslan i den nya livssituationen.

En öppen förhållning till epilepsin minskar de förutfattade meningarna och gör det enklare att umgås i den egna närkretsen. Erfarenheter hos andra med epilepsi ger perspektiv och hjälper dig framåt. Du hittar kamratstöd på våra kurser, evenemang och på webben.

Läs mer om kamratstödet på våra finskspråkiga sidor (länken öppnas i nytt fönster).

Information om epilepsi i Hälsobyn

Information om epilepsi hos vuxna har samlats i Hjärnhuset och Sällsyntasjukdomar i Hälsobyn.

Terveyskylä-logo