Vi träffas på kurserna!

Epilepsitidningen - Ledare

Hoppet vaknar. En känsla av att man klarar sig och kommer vidare. En upplevelse av att inte vara ensam.

Även om deltagarna uttrycker den nytta de fått av Epilepsiförbundets kurser med olika ord, är innehållet mycket liknande. Upplevelsen av de egna möjligheterna och resurserna har stärkts. Uppsjön av orosmoment har lättat och man har fått ventilera tankarna med hjälp av nya insikter och perspektiv.

På kurserna lär man sig nytt av yrkesmänniskor, andra deltagares erfarenheter och får kamratstöd. Samtidigt, som obemärkt, lär man sig också något nytt om sig själv. Kanske barnet har fått efterlängtat stöd för självkänslan eller kanske man har fått en vän som man inte annars skulle ha lärt känna. På kurserna lämnar man ett litet stycke av sig själv och får mångfaldigt med sig.

Kursen kan vara den första möjligheten att möta andra med epilepsi eller deras anhöriga. Liknande epilepsirelaterade erfarenheter förenar. Kraften i kamratstöd ligger även i olika historier som ger nytt perspektiv för den egna situationen.

I den här tidningen kan du bland annat ta del av en undersökning som har gjorts om de kurserfarenheter som vuxna med epilepsi och deras anhöriga har fått. Deltagarnas respons är vår viktigaste framgångsmätare. Samtidigt är responsen det viktigaste verktyget när vi ska utveckla verksamheten. Hör alltså gärna av er med respons även i fortsättningen!

  • Tidningsnummer: 4/2021
  • Bilder: Emma Huttu ja Unsplash

Artikelns författare

Vuokko Mäkitalo Vastaan kurssi- ja ryhmätoiminnasta.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?