Ajokyky

Ajokyvyn arvioinnissa noudatetaan EU:n ajokorttidirektiiviä ja kansallista asetusta. Epilepsiadiagnoosista seuraa yleensä vuoden ajokielto. Kun olet ollut kohtaukseton vuoden ajan, voit jälleen ajaa henkilöautoa.

Jos olet ammattiautoilija, ajoterveyssäännökset ovat tiukempia. Tässä tilanteessa epilepsia merkitsee käytännössä ammatinvaihtoa, jolloin pitää selvittää mahdollisuus ammatilliseen kuntoutukseen.

Vaikeavammainen henkilö voi saada kuljetuspalveluja

Kunnan on vammaispalvelulain mukaan järjestettävä kuljetuspalvelua vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Vaikeavammaisuuden määrittely ei perustu diagnoosiin vaan toimintakykyyn. Yksilöllisestä tilanteesta riippuen esimerkiksi vaikea epilepsia, epilepsian liitännäissairaudet tai muut vammat/sairaudet voivat aiheuttaa sellaisia vaikeuksia liikkumiseen, että oikeus kuljetuspalveluun syntyy.

Kuljetuspalveluja haetaan kunnan vammaispalvelusta. Hakemuksen liitteeksi tarvitset lääkärinlausunnon.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?