Ajokyky

Ajokyvyn arvioinnissa noudatetaan EU:n ajokorttidirektiiviä ja kansallista asetusta. Oireileva epilepsia aiheuttaa ajokiellon. Kun olet ollut kohtaukseton vuoden ajan, voit jälleen ajaa henkilöautoa. Saadaksesi ajo-oikeuden takaisin tarvitset lääkärinlausunnon ajoterveysvaatimusten täyttymisestä. Ajo-oikeuden palautus vaatii lääkärinlausunnon lisäksi myös aina asioinnin kotipaikan poliisilaitoksella.

Jos olet ollut poliisin määräämässä toistaiseksi voimassa olevassa ajokiellossa yli viisi vuotta, ajo-oikeus raukeaa (ajokorttilaki 76 §).  Ajo-oikeuden takaisin saaminen vaatii tällöin lääkärinlausunnon ja kuljettajantutkinnon suorittamista uudelleen.

Kun haet ensimmäistä kertaa ajokorttia (mopo, mopoauto, traktori, moottoripyörä tai henkilöauto), oma vakuutus ajoterveysvaatimusten täyttymisestä ei epilepsian vuoksi riitä vaan tarvitset lääkärinlausunnon ajokyvystä. Aiheesta löydät tietoa ajokortti-infosta.

Jos olet ammattiautoilija, ajoterveyssäännökset ovat tiukempia. Tässä tilanteessa epilepsia merkitsee käytännössä ammatinvaihtoa, jolloin pitää selvittää mahdollisuus ammatilliseen kuntoutukseen.

 

Vaikeavammainen henkilö voi saada kuljetuspalveluja

Kunnan on vammaispalvelulain mukaan järjestettävä kuljetuspalvelua vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Vaikeavammaisuuden määrittely ei perustu diagnoosiin vaan toimintakykyyn. Yksilöllisestä tilanteesta riippuen esimerkiksi vaikea epilepsia, epilepsian liitännäissairaudet tai muut vammat/sairaudet voivat aiheuttaa sellaisia vaikeuksia liikkumiseen, että oikeus kuljetuspalveluun syntyy.

Kuljetuspalveluja haetaan kunnan vammaispalvelusta. Hakemuksen liitteeksi tarvitset lääkärinlausunnon.

Katso Epilepsia ja ajokyky -tilaisuuden tallenne

YouTube-video

Ajokyvyn arviointi epilepsiaa sairastavalla

Kuvaus videosta: Neurologian erikoislääkäri, osastonylilääkäri Reina Roivainen (HUS) kertoo ajokyvyn arvioinnista epilepsiaa sairastavalla.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?