En ny början

Epilepsitidningen - Ledare

Det gångna året förändrade våra liv på många olika sätt och lärde oss hur snabbt vår värld, vår vardag och vår arbetsmiljö kan förändras.  Uttrycket ”väl planerat är till hälften gjort” förlorade nog sin betydelse ifjol. Välplanerade aktiviteter, tillfällen och evenemang inhiberades, blev framflyttade eller så genomfördes de slutligen online eftersom sammankomster begränsades för att förhindra spridningen av coronaviruset. Förändringarna skedde snabbt. Men vi i epilepsigemenskapen försökte ändå, trots begränsningar och social isolering, upprätthålla en känsla av gemenskap. Vissa hittade vår tjänst på webben och online, men andra har säkerligen saknat de fysiska mötena och sammankomsterna.

År 2020 innehöll också många glädjeämnen och digitaliseringen påskyndade användningen av dessa tjänster i organisationsaktiviteterna. Förbundsmötet den 5 september 2020 godkände Epilepsiförbundets framtidsplaner, en strategi fram till år 2025. Epilepsiförbundet och dess medlemsföreningar befinner sig i början av en ny era. Vår dröm är att varje person med epilepsi skall få god vård och kan leva ett jämlikt och självständigt liv.

För att förverkliga dessa drömmar arbetar vi för

  • att fler och fler människor skall hitta det bästa sättet för dem själva att engagera sig, delta i våra aktiviteter och känna sig inkluderade och jämlika,
  • en ökad förståelse för epilepsins många former, och en minskning av fördomarna kring epilepsi,
  • ett helhetstänkande inom vård och rehabilitering skall vara tillgänglig för alla som har epilepsi,
  • att personer med epilepsi och deras närstående skall få den information de behöver om sjukdomen och att lära sig hantera den uppkomna situationen,
  • att barn, ungdomar och familjer i ett tidigt skede ska få stöd för sitt välbefinnande, och att
  • personer med epilepsi och deras närstående ska ha tillgång till professionellt stöd, erfarenhetsbaserad information och nätverk som stärker deras resurser.

Under den nya strategiperioden vill vi också lyfta fram betydelsen av att förebygga olyckor, samt anamma en livsstil som befrämjar hjärnhälsan för att minska risken för epilepsi.

Många längtar efter sociala kontakter, möten, evenemang, vänkaféer och sommartävlingarna som blev framflyttade från ifjol. Vi hoppas alla att detta kommer att vara möjligt i år.

Med önskan om ett hoppfullt år 2021!

  • Tidningsnummer: 1/2021

Artikelns författare

Virpi Tarkiainen Virpi vastaa Epilepsialiiton strategisesta johtamisesta, hallinnosta ja kehittämistoiminnasta liiton hallituksen linjausten mukaisesti. Hän toimii lisäksi Epilepsialehden päätoimittajana sekä vastaa sidosryhmäyhteistyöstä.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?