Erfarenheter av att leva med epilepsi

Epilepsitidningen

Epilepsi är inte bara en enda sjukdom, utan det rör sig om en mångfaldig grupp av sjukdomar. Alla människor som insjuknar i epilepsi har sin egen livsstig. Lotta, Taina, Mari, Satu, Noora, Kati och Eija berättar om sitt liv och sina erfarenheter i vår nya publikation Meitä on muitakin – kokemuksia elämästä epilepsian kanssa.

Erfarenhetsboken återger sju olika sanna historier om insjuknande i epilepsi, dess konsekvenser för det egna och de anhörigas liv, utmaningar, anpassningen till det förändrade livet, accepterande, överlevande och egenmakt. Dessa sanna historier, fyllda av liv, är starka beskrivningar av hur mångfasetterad och oberäknelig epilepsi är.

Kamratstöd är att dela erfarenheter med andra som varit med om samma saker. Ofta ger det nya perspektiv och gör det lättare att orka. Många har upplevt kamratstödet som en viktig del av anpassningen till sjukdomen. Kamratstöd är en del av god vård när man har epilepsi.

Vi hoppas att du och dina anhöriga kan identifiera er med erfarenhetsboken – det finns fler av oss och du är inte ensam med din sjukdom.

Ett varmt tack till alla som delat med sig av sina erfarenheter.

Jag önskar alla läsare av Epilepsitidningen en bra sommar!

  • Tidningsnummer: 2/2022
  • Teksti: Virpi Tarkiainen, verksamhetsledare

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?