Kan du hjälpa? – 112-dagen i Europa 11.2 och Internationella epilepsidagen 14.2

Epilepsitidningen - Artikel

Vi kan alla hjälpa när en person har fått ett epilepsianfall. Att ge första hjälpen kräver inga specialkunskaper. Låt oss tillsammans dela med oss av information om första hjälpen vid ett epilepsianfall och uppmuntra människor att hjälpa. Tillsammans kan vi föra vidare det viktiga budskapet!

Epilepsi är en av världens vanligaste neurologiska sjukdomar. Cirka 50 miljoner människor har epilepsi. I Finland finns det nästan 60 000 personer med epilepsi, varav 36 000 har regelbunden epilepsimedicinering. Epilepsierna och epilepsianfallen är mycket olika.

I år vill vi öka första hjälpen-kunskaperna vid epilepsianfall i våra kampanjer på 112-dagen och Internationella epilepsidagen under 7.–14.2.2022 tillsammans med epilepsiföreningarna och Epilepsisällskapet i Finland. Under kampanjveckan frågar vi ”Kan du ge hjälp?” och vi ger korrekt information om första hjälpen vid ett epilepsianfall samt uppmuntrar personer att lära sig hur man ska ge första hjälpen. Kampanjen hörs bland annat på de nationella radiokanalerna och ses i våra kanaler i sociala medier samt på vår webbplats.

Korrekt information behövs

I juni 2021 utförde vi en enkät bland tusen finländare om första hjälpen vid ett epilepsianfall och de tankar åsynen av ett anfall väcker. Enligt enkäten vill människor hjälpa men en del av de svarande upplever att de inte vet hur de ska gå till väga. Dessutom förekommer det fortfarande en del felaktig information beträffande första hjälpen.

Av alla svarande angav 37 % att de vet hur de ska gå till väga om en arbets- eller studiekamrat skulle få ett epilepsianfall. Dessutom frågade vi de svarande om de hade sett ett epilepsianfall. Av tusen svarande sade cirka 40 % att de hade sett ett anfall. En aningen större andel (46 %) visste vad de skulle göra för att hjälpa en person som fått ett anfall.

Det kan vara en skrämmande och förbryllande upplevelse att se ett epilepsianfall. Av de svarande som hade sett ett anfall sade 17 % att situationen hade skrämt dem. Då vet man inte nödvändigtvis hur man ska agera i situationen. Så här beskrev en svarande situationen: ”Jag skulle vilja säga att jag hjälper och gör de rätta sakerna, men i praktiken skulle jag säkert få panik och inte veta vad jag ska göra.”

Av enkäten framgick det att människor fortfarande har en del felaktiga uppfattningar om första hjälpen vid ett epilepsianfall. En del av de svarande berättade att de skulle sätta till exempel en näsduk eller ett klädesplagg i munnen på en person som ligger på gatan och har kramper. Man ska dock inte sätta något i munnen på en person som har ett anfall eftersom detta gör det svårare att andas.

Enkäten gjordes på internet i IROResearch Oy:s internationella konsumentpanel. Enkäten besvarades av 1 000 finländare och urvalet betonades så att det skulle motsvara den finska befolkningen på riksomfattande nivå. Av de svarande kände cirka 60 procent inte någon med epilepsi och cirka två procent angav att de har epilepsi. Den statistiska felmarginalen är maximalt cirka ± 3,2 procentenheter.

Testa dina första hjälpen-kunskaper

Vet du hur många finländare som har epilepsi? Hur känner du igen ett epilepsianfall och hur kan du hjälpa en person som ligger på marken och har kramper?

Ta reda på dina första hjälpen-färdigheter vid epilepsianfall med testet på vår webbplats. Vi har utvecklat det tillsammans med epilepsiföreningarna. Samtidigt får du nyttig information som du kan använda för att hjälpa en person som fått ett anfall.

Dela testet i dina egna kanaler i sociala medier och utmana andra att göra testet. Tack för att du är med och förbättrar säkerheten i vardagen!

Gör ett första hjälpen-test på epilepsia.fi

Hur kan du delta i kampanjen?

Du deltar enkelt i kampanjen genom att dela med dig av information om första hjälpen vid epilepsianfall. Vi har utarbetat en mängd olika material som du kan dela med dig av exempelvis i sociala medier, på arbets- eller studieplatsen eller t.ex. inom ramen för dina hobbyer. #EpilepsyDay #112paiva #JokaSadas #epilepsia

Information och första hjälpen-test på vår webbplats

Vi har samlat information och material om första hjälpen vid epilepsianfall på vår webbplats. Dessutom hittar du ett nytt test på vår webbplats för att kontrollera dina första hjälpen-färdigheter eller utmana andra att testa sina färdigheter.

Videor på vår YouTube-kanal

På vår YouTube-kanal hittar du två första hjälpen-videor där den ena berättar om första hjälpen vid ett tonisk-kloniskt anfall och den andra om första hjälpen vid ett komplext partiellt anfall.

Broschyrer i vår webbutik

Du kan gratis beställa de nya första hjälpen-broschyrerna för epilepsianfall i vår webbutik. Broschyrerna finns på finska, svenska, engelska och samiska.

Internationella epilepsidagen

 • Firas varje år den andra måndagen i februari.
 • Över 130 länder deltar årligen.
 • Målet är att öka kännedomen om epilepsi och hur det är att leva med epilepsi.
 • I Finland deltar Epilepsiförbundet och dess medlemsföreningar samt Epilepsisällskapet i Finland i kampanjen.
 • Organisationer bakom den internationella epilepsidagen är de internationella takorganisationerna International Bureau for Epilepsy (IBE) och International League Against Epilepsy (ILAE). Epilepsiförbundet är medlemsorganisation i IBE och Epilepsisällskapet i Finland är medlemsorganisation i ILAE.

www.internationalepilepsyday.org

112-dagen

 • Nödnummerdagen firas årligen 11.2.
 • 112-dagen är de finska säkerhetsaktörernas gemensamma kampanj för en tryggare vardag.
 • Har firats sedan 1997 i Finland.
 • Temat för kampanjen 2022 är ”Vi skapar en känsla av säkerhet tillsammans”.
 • Alla kan förbättra sin egen och sina anhörigas säkerhet genom att uppmärksamma små handlingar och val i vardagen.

www.112-paiva.fi

 • Tidningsnummer: 1/2022
 • Bilder: Marja Haapio

Artikelns författare

Elina Kelola Elina toimii Epilepsialiiton viestintäpäällikkönä ja Epilepsialehden toimitussihteerinä.