Riksdagsvalet och insamlingen En liten gest närmar sig

Epilepsitidningen - Artikel

I riksdagsvalet väljs 200 riksdagsledamöter till riksdagen vart fjärde år. Riksdagen är Finlands högsta statliga organ som stiftar lagar och beslutar om statsekonomin. Riksdagsvalet ordnas nästa gång förhandsröstning 22.–28.3. och den egentliga valdagen 2.4.2023. Samtidigt genomförs insamlingen En liten gest till godo för handikappade och kroniskt sjuka personer i hemlandet. Insamlingen genomförs i samarbete mellan 15 finländska hälso- och handikapporganisationer. Epilepsiförbundet och dess medlemsföreningar deltar i bössinsamlingen tillsammans med tusentals andra frivilliga. (Polisstyrelsens tillstånd för penninginsamling RA/2020/814.)

I den första Epilepsitidningen 2023 går vi mer i detalj igenom påverkandet i riksdagsvalet och inom välfärdsområdena. I riksdagsvalet lyfter vi fram rättigheterna för personer med epilepsi i samhället och betydelsen av nationella vårdvägar för att vården ska vara bra i de nya välfårdsområdena. Läs mer i Epilepsitidningen som utkommer i februari 2023.

Bössinsamlingen är beroendeframkallande – häng med du också

Insamlingen En liten gest har en lång historia. Den första valinsamlingen ordnades 1907 under ledning av Werner Söderström för att motverka tuberkulos. Sedan dess har insamlingen genomförts i valtider på röstningsställena. Verksamheten baseras på välgörenhet och är politiskt obunden.

Insamlingen ordnas med frivilliga bössinsamlare på flera orter runt om i Finland. Av donationerna ges 95 procent i kontakter i insamlingsbössorna på röstningsställena, så bössinsamlarnas frivilliginsats är viktig för en framgångsrik insamling. Är du intresserad av att ge din frivilliginsats som bössinsamlare på röstningsstället på din hemort?

Som frivillig bössinsamlare

  • sitter du inomhus vid insamlingsbössan
  • möter du folk ansikte mot ansikte och du kan samtidigt fast sitta och sticka
  • kan du delta så länge det passar dig – en till flera timmar
  • hälsar du och tackar donatorerna

Enkelt, trevligt och intressant!

Användningen av donationerna

De organisationer och lokala föreningar som deltar i insamlingen ordnar med hjälp av donationerna bland annat utfärder och rekreationsverksamhet för sin målgrupp.

Intresserad?

Kontakta din närmaste epilepsiförening. Kontaktuppgifterna hittar du på www.epilepsia.fi eller så kan du anmäla dig som frivillig på www.pieniele.fi/vapaaehtoiseksi/

  • Tidningsnummer: 4/2022
  • Teksti: Paula Salminen och Virpi Tarkiainen
  • Bilder: En liten gest

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?