Social- och hälsovårdsreformen kom – vad händer nu?

Epilepsitidningen - Ledare

I januari valdes totalt 1 379 ledamöter och ersättare för de 21 välfärdsområdena i Finland. Välfärdsområdena har ansvaret för att trygga jämlika och högklassiga tjänster, förbättra tillgången till tjänster och tjänsternas tillgänglighet samt minska skillnaderna i välfärd och hälsa. Välfärdsområdet är en ny förvaltningsnivå som tas i bruk som ett led i social- och hälsovårdsreformen. Ändringen är den största förvaltningsmässiga och funktionella reformen av social- och hälsovårdens tjänstesystem i Finlands historia.

Områdesledamöterna beslutar om arrangerandet av primärvården, specialsjukvården och räddningsväsendet inom de nya välfärdsområdena. Ledamöterna drar även upp riktlinjerna för klientavgifterna inom social- och hälsovården i välfärdsområdet. Ledamöterna kan inte påverka den mängd pengar som kan användas i området, endast hur pengarna ska allokeras. Det återstår bland annat att se hur många hälsovårdscentraler som bevaras samt hur pengar och resurser ska riktas. Dessa frågor påverkar allas våra liv.

Epilepsiförbundet följer med hur god vård enligt de nationella vårdvägarna för personer med epilepsi förverkligas efter reformen. Personer med epilepsi har rätt att få en så exakt diagnos som möjligt, tillhörande vård i rätt tid och lämpliga tjänster från samhället så att de kan bibehålla sin funktionsförmåga och så att det möjliggör för dem bästa tänkbara livskvalitet. Personer med epilepsi bör ha en jämlik möjlighet till behövlig specialkompetens oavsett var de bor och över välfärdsområdenas gränser. Personer med svår epilepsi ska utan dröjsmål utvärderas av en epilepsiinriktad specialsjukvårdsenhet vid ett universitetssjukhus. Vid behov ska vårdvägen fortsätta till specialdiagnostik för och vård av svår epilepsi (HUS och KYS).

Bra vård av epilepsi är inte bara medicinsk vård. Epilepsiförbundet och dess medlemsföreningar erbjuder kamratstöd, delaktighet och betydelsefulla möten. I februari har vi en kampanj på Internationella epilepsidagen och europeiska 112-dagen för en tryggare vardag. Ta del av vår verksamhet och kom med!

Med önskan om ett gott nytt år 2022!

  • Tidningsnummer: 1/2022
  • Bilder: Marja Haapio
  • Diagnostiikka ja hoito
  • Hyvinvointi
  • Vaikuttaminen
  • Vertaistuki

Artikelns författare

Virpi Tarkiainen Virpi vastaa Epilepsialiiton strategisesta johtamisesta, hallinnosta ja kehittämistoiminnasta liiton hallituksen linjausten mukaisesti. Hän toimii lisäksi Epilepsialehden päätoimittajana sekä vastaa sidosryhmäyhteistyöstä.