Sote-uudistus tuli – mitä nyt tapahtuu?

Epilepsialehti - Pääkirjoitus

Tammikuussa valittiin yhteensä 1 379 aluevaltuutettua ja varavaltuutettua 21 hyvinvointialueelle Suomessa. Hyvinvointialueiden vastuulla on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta sekä keventää hyvinvointi- ja terveyseroja. Hyvinvointialue on sote-uudistuksen myötä käyttöön tuleva uusi hallinnollinen taso. Muutos on Suomen historian suurin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää koskeva hallinnollinen ja toiminnallinen uudistus.

Aluevaltuutetut päättävät perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalipalvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä uusilla hyvinvointialueilla. Valtuutetut myös linjaavat hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut. Valtuutetut eivät voi vaikuttaa alueella käytettävissä olevaan rahamäärään, ainoastaan rahojen kohdentamiseen. Nähtäväksi jää muun muassa kuinka moni terveyskeskuksista säilyy sekä mihin rahaa ja resurssia ohjataan. Näillä asioilla on vaikutusta kaikkien meidän elämäämme.

Epilepsiaa sairastavalla on oikeus saada mahdollisimman tarkka diagnoosi, siihen liittyvä oikea-aikainen hoito ja sopivat yhteiskunnan tarjoamat palvelut.

Epilepsialiitto seuraa, miten epilepsiaa sairastavien kansallisten hoitopolkujen mukainen hyvä hoito toteutuu uudistuksen jälkeen. Epilepsiaa sairastavalla on oikeus saada mahdollisimman tarkka diagnoosi, siihen liittyvä oikea-aikainen hoito ja sopivat yhteiskunnan tarjoamat palvelut, jotta hänen toimintakykynsä säilyy ja mahdollisimman hyvä elämänlaatu mahdollistuu. Epilepsiaa sairastavalla tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus päästä tarvittavan erityisosaamisen piiriin asuinpaikasta riippumatta yli hyvinvointialuerajojen. Vaikeaa epilepsiaa sairastavan tulee päästä viiveettä arvioon vaikeaan epilepsiaan perehtyneeseen erikoissairaanhoidon yksikköön yliopistosairaalaan. Tarvittaessa hoitopolun tulee edelleen edetä vaikean epilepsian erityisdiagnostiikkaan ja -hoitoon erikoistuneeseen keskukseen (HUS ja KYS).

Epilepsian hyvä hoito ei ole vain lääketieteellistä hoitoa. Epilepsialiitto jäsenyhdistyksineen tarjoaa vertaistukea, osallisuutta ja merkityksellisiä kohtaamisia. Helmikuussa kampanjoimme Kansainvälisenä epilepsiapäivänä ja Euroopan 112-päivänä turvallisemman arjen puolesta. Tutustu toimintaamme ja tule mukaan!

Hyvää uutta vuotta 2022 lukijoille toivottaen!

  • Lehden numero: 1/2022
  • Kuvat: Marja Haapio
  • Diagnostiikka ja hoito
  • Hyvinvointi
  • Vaikuttaminen
  • Vertaistuki

Artikkelin kirjoittaja

Virpi Tarkiainen Virpi vastaa Epilepsialiiton strategisesta johtamisesta, hallinnosta ja kehittämistoiminnasta liiton hallituksen linjausten mukaisesti. Hän toimii lisäksi Epilepsialehden päätoimittajana sekä vastaa sidosryhmäyhteistyöstä.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?

Aiheeseen liittyvää