Vanhemmat

Lapsen sairastuminen epilepsiaan koskettaa koko perhettä. Vanhempien lisäksi myös lapsi itse kuin hänen sisaruksensakin tarvitsevat tietoa epilepsiasta, jotta he voivat asettaa sen oikeisiin mittasuhteisiin elämässään. Epilepsiasta on hyvä kertoa lapselle rehellisesti sekä hänen ikä- ja kehitystasoaan vastaavalla tavalla. Näin niin hänellä kuin sisaruksillakin on myös jatkossa helpompi kysyä asiasta. 

Pienemmälle lapselle leikki on tapa käsitellä asioita, jäsentää ja pohtia, kun taas isomman lapsen kanssa sairauden voi ottaa puheeksi, vaikka yhteisen tekemisen lomassa ja kysyä, mitä lapsi omasta tai sisaruksen sairastumisesta nyt ajattelee. Lapselle voi sanoa ”Kuule, huomaan, että mietit asiaa. Jutellaanko?” Lapsi kaipaa ennen muuta turvaa ja huomiota – aina ei tarvitse keskustella juurta jaksain ja syvällisesti. Vanhemmalla ei myöskään ole aina vastauksia lapsen kysymyksiin, mutta yhdessä voitte etsiä tietoa sekä kysyä tarvittaessa lapsen lääkäriltä.

Lasten omalla sivulla on materiaalia epilepsiasta keskustelun avuksi. Osaan voi vastaus löytyä Ville ja epilepilandia –vihkosta tai Aapo ja Emma -ystävyyttä ja avaruusoloa satukirjasta