Aktuellt

Vi publicerar nyheter, evenemang och Epilepsitidningens artiklar i huvudsak på våra finskspråkiga sidor. På den här sidan hittar du ändå exempelvis de svenskspråkiga artiklarna i Epilepsitidningen.

Epilepsitidningen

Vardagsproblem och välmående hos personer med epilepsi

Hösten 2022 genomförde Östra Finlands universitets Centret för välfärdsrätt i samarbete med Epilepsiförbundet en enkät om hur rättigheterna för personer med epilepsi förverkligas. Enkäten behandlade vardagsproblem, välmående och upplevelser av fördomar och diskriminering av personer med epilepsi.

Läs hela artikeln