Epilepsialiiton hallituksen terveiset

Epilepsialehti - Artikkeli

Epilepsialiiton hallitus muodostuu puheenjohtajasta ja kuudesta jäsenestä sekä heidän varajäsenistään. Hallituksen jäsenet edustavat monipuolisesti epilepsiaa sairastavien ihmisten arjen, sosiaali- ja terveydenhuollon, talouden sekä muiden yhteiskunnallisten alojen asiantuntijoita tai vaikuttajia eri puolilta Suomea.

Hallituksella on monia merkittäviä tehtäviä. Se muun muassa johtaa ja kehittää liiton toimintaa, ohjaa ja valvoo toimintaa sekä varojen ja omaisuuden hoitoa. Hallitus kutsuu liiton kokoukset koolle ja voi nimetä toimikuntia eri tehtäviin. Hallitus esittää varsinaiselle liittokokoukselle vuosittain toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, toimikauden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Hallitus myös vastaa liiton vakituisen henkilökunnan rekrytoinnista.

Vuosi 2020 oli monin tavoin erikoinen vuosi, samoin kuin alkanut vuosi 2021. Koronapandemia muutti toimintaympäristöämme nopeasti, kun viranomaisten asettamat rajoitukset ja poikkeusolot astuivat voimaan maaliskuussa 2020. Epilepsialiitto on sopeuttanut ja kehittänyt toimintaa nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Tapahtumia, koulutuksia ja kursseja on jouduttu perumaan tai siirtämään koronavirustilanteen salliessa uuteen ajankohtaan. Toiminnan sopeuttaminen poikkeusoloihin on vaatinut nopeaa toiminnan uudelleen arviointia, resurssien kohdentamista uudelleen ja lyhyen sekä pitkän aikavälin ennakointia.

Tulevaisuuden unelmamme on, että jokainen epilepsiaa sairastava saa hyvää hoitoa ja voi elää tasa-arvoista, omannäköistä elämää.

Pandemian vaikutukset toimintaamme ovat olleet sekä huonoja että hyviä. Haasteena on ollut kohderyhmien avun tarpeiden tunnistaminen ja tavoittaminen, kun fyysiset tapaamiset eivät ole olleet mahdollisia kokoontumisrajoitusten vuoksi. Osa epilepsiaa sairastavista ja heidän läheisistään on varmasti jäänyt kaipaamaan kasvokkaisia tapaamisia, osa on onneksi löytänyt palvelumme verkosta. Pandemia on vauhdittanut Epilepsialiiton ja epilepsiayhdistysten digiloikkaa ja motivoinut meitä innovoimaan uusia toimintatapoja. Se on myös muistuttanut meitä tulevaisuusennakoinnin, luottamuksen ja toivon merkityksestä.

Uusi strategiakautemme alkoi vuoden 2021 alusta. Tulevaisuuden unelmamme on, että jokainen epilepsiaa sairastava saa hyvää hoitoa ja voi elää tasa-arvoista, omannäköistä elämää. Toimintaamme ohjaavat meille tärkeät arvot kuten rohkeus, luotettavuus ja toiveikkuus. Toimintaamme ohjaavia periaatteita ovat yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja avoimuus.

Koko hallituksen puolesta toivomme, että pian voimme jälleen tavata ja halata!

Epilepsialiiton hallitus 2021

Puheenjohtaja (2021–2022)

 • lastenneurologian erikoislääkäri, dosentti Liisa Metsähonkala, Helsinki

Varsinaiset jäsenet

 • yrittäjä Tuomo Malinen, Mikkeli
 • merkonomi Päivi Hölttä, Valkeala
 • hammaslääketieteen lisensiaatti Päivi Hartikainen, Kuopio
 • toimitusjohtaja päätoimittaja Tuomas Koivuniemi, Kauhajoki
 • kasvatustieteen maisteri, DI Kaisa Nurminen, Kemijärvi
 • vajaamielishoitaja Tiina Willman, Pietarsaari

Henkilökohtaiset varajäsenet

 • maatalousyrittäjä, omaishoitaja Aino Puronkari, Tyrnävä
 • lastenneurologian erikoislääkäri Jaana Lähdetie, Littoinen
 • neurologian erikoislääkäri Salla Lamusuo, Turku
 • yrittäjä Riina Lindström, Lahti
 • isännöitsijä Tapani Reinikka, Jyväskylä
 • tutkija VTM Lotta Virrankari, Helsinki

Hallituksen kokouspäivät

Kokouspäivät ovat 24.9., 29.10. ja 10.12. Lisäksi hallitus voi sopia tarpeen mukaan ylimääräisistä kokouksista.

Epilepsiayhdistyksissä tehdään suurella sydämellä merkittävä määrä vapaaehtoistyötä vuosittain. Kiitos vuoden 2020 toimintaan osallistuneille!

 • Lehden numero: 3/2021
 • Vaikuttaminen
 • Yhteisö

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?

Aiheeseen liittyvää