Säännöt ja päätöksenteko

Epilepsialiiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous, joka kokoontuu kerran vuodessa. Liiton jäsenyhdistykset lähettävät kokoukseen jäsenmääränsä perusteella 2–10 edustajaa. Liittokokous valitsee liiton hallituksen, linjaa strategian, hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vahvistaa tilinpäätöksen. Liittokokous valitsee Epilepsialiiton puheenjohtajan, hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat tai tilintarkastusyhteisön.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?