Kurssit

Kursseilla ja ryhmissä kuulet muiden epilepsiaa sairastavien ja läheisten kokemuksia ja saat tietoa tilanteesi tueksi. Osallistumisen kautta saat vertaistukea, vahvistusta voimavaroihisi sekä luottamusta sairauden kanssa pärjäämiseen.

Järjestämme kursseja ja ryhmiä epilepsiaa sairastaville ja heidän läheisilleen vauvasta vaariin. Tarjoamme toimintaa myös harvinaista epilepsiaa tai epilepsiaoireyhtymää sairastaville perheineen. Järjestämme:

  • 1-3 vrk:n pituisia kursseja loma- ja kurssikeskuksissa tai hotelleissa. Useimmat kurssit sisältävät myös verkkotapaamisia.
  • Verkkoryhmiä ja -tilaisuuksia

Valinta

Toiminta on kaikille avointa eikä sinun tarvitse olla jäsenenä missään epilepsiayhdistyksessä. Monille kursseillemme on enemmän hakijoita kuin vapaita paikkoja, joten hakemus kannattaa täyttää huolellisesti. Valintakriteerit kursseille ja ryhmiin:

  • Todettu epilepsia itsellä tai läheisellä
  • Aiempi osallistuminen Epilepsialiiton kursseille, uudet hakijat ovat valinnoissa etusijalla
  • Vertaistuen ja tiedon tarve
  • Osallistuminen edellyttää valmiutta vuorovaikutukseen ja ryhmämuotoiseen vertaistoimintaan
  • Lisäksi huomioimme valinnoissa, että ryhmä on vertaistuen toteutumisen kannalta toimiva ja vertaistuki mahdollistuu kaikille osallistujille
  • Osa kursseista ja ryhmistä on suunnattu ennakkoon määritellyille ikä- tai diagnoosiryhmille tai tiettyjen elämäntilanteiden tueksi. Tällöin valinnoissa huomioidaan hakijan kuuluminen kurssin kohderyhmään

Kurssin tai ryhmän hakuajan päätyttyä olemme viimeistään viikon sisällä yhteydessä kaikkiin hakijoihin. Jos olet epävarma, mikä kurssi sopisi tilanteesi tueksi, ole yhteydessä, auttelemme mielellämme.

Ota yhteyttä!

Vuokko Mäkitalo

Vastaan Epilepsialiiton kurssi- ja kehittämistoiminnasta sekä neuvonnasta.

Paula Sorjonen

Vastaan harvinaisiin ja vaikeisiin epilepsioihin liittyvästä vertaistuki- ja kurssitoiminnasta ja sen kehittämisestä. Teen asiakkaiden ohjausta ja neuvontaa.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?