Kurssien tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Epilepsialiitto ry
Malmin kauppatie 26
00700 HELSINKI
p. 09350 8230
epilepsialiitto@epilepsia.fi

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Järjestöassistentti Heli Lehtimäki
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
p. 093508 2358
p. 050401 5569
heli.lehtimaki@epilepsia.fi

Rekisterin nimi
Kurssien asiakasrekisteri

Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?
Hankkia kurssien toteuttamiseen tarpeelliset tiedot kurssille hakeneista ja osallistuneista henkilöistä.

Mitä tietoja käsittelemme?

Kurssille hakeneelta henkilöltä kerätään seuraavat tiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • syntymäaika
 • rooli (itse sairastava, perheenjäsen, läheinen)
 • hoitotaho
 • työtilanne
 • asumismuoto

Kurssille valitulta henkilöltä kerätään kurssin toteuttamiseen tarvittavat tiedot kurssin alkukyselyssä, alkuhaastattelussa, loppuhaastattelussa ja tavoitelomakkeella: terveydentila ja toimintakyky, avustamisen tarve ja muut erityistarpeet sekä kurssiin liittyvät toiveet ja tavoitteet.

Mistä saamme tietoja?
Kurssin hakija ilmoittaa tiedot.

Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Kurssipalaute lähetetään kurssin osallistujan antaman kirjallisen luvan perusteella hänen hoitotaholleen. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Manuaalinen aineisto:
Hakulomakkeet ja kurssin toteutukseen liittyvät dokumentit säilytetään lukitun arkistohuoneen lukitussa arkistokaapissa. Henkilötietoja käsittelee tehtävään nimetty ja perehdytetty henkilö.

Sähköinen aineisto: Asiakasrekisterin käyttöoikeuksien periaatteita ovat

 • Autentikointi: rekisterin ylläpitäjän luoma henkilökohtainen tunnusja salasanapari tunnistautuminen ja rekisterin käsittely tapahtuu https-suojatulla sivulla
 • Authorisointi: rekisterin ylläpitäjä valtuuttaa muut rekisterin käyttäjät käsittelemään rajatuin käyttöoikeuksin heidän tarvitsemiaan rekisterin osoita
 • Rekisteritietojen käsittelystä kerätään automatisoidusti lokitiedot
 • Laitteinen fyysinen suojaus: rekisteri ostetaan SAAS-palveluna (sofware as a service) ulkopuoliselta toimittajalta. Kurssille hakeutuvan henkilön tiedot kirjataan hakulomakkeelta sähköiseen asiakasrekisteriin (Kehätieto/käsittelijä).

Henkilötietoja käsittelee tehtävään nimetty ja perehdytetty henkilö.

Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat asiakasrekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisuatai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä viranomaiselle.

Rekisteröitynä sinulla on oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

Kehen voit olla yhteydessä?
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntötulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna Epilepsialiitolle. Pyynnössä tulee esittää tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja/tai sähköposti.

Tietosuojaselosteen muutokset
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättynä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitsetai laittamalla www.epilepsia.fi -sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Tietosuojaseloste laadittu 14.5.2018
Tietosuojaseloste päivitetty 13.2.2021

Ota yhteyttä

Heli Lehtimäki

Vastaan Epilepsialiiton asiakaspalvelusta ja toimin jäsenyhdistysten tukena. Vastuullani ovat jäsenasiat, osoitteenmuutokset sekä materiaalitilaukset. Toimin rekisteriasioiden yhteyshenkilönä.