Rauman seudun epilepsiayhdistys

Epilepsiayhdistyksemme on epilepsiaa sairastavien ihmisten ja heidän läheistensä tukiyhdistys. Tavoitteemme on tukea epilepsiaa sairastavia ihmisiä elämään tasa-arvoisina muun väestön kanssa. Järjestämme tapahtumia, virkistystoimintaa ja vertaistapaamisia. Välitämme ajanmukaista tietoa epilepsiasta ja korostamme epilepsian hyvän hoidon, arjessa pärjäämisen sekä työllistymisen merkitystä. Toimintamme perustuu vapaaehtoisten panokseen.

Yhdistyksemme on perustettu vuonna 1979. Toimimme ensimmäiset vuodet Satakunnan epilepsiayhdistyksen kerhona. Vuonna 1982 perustimme oman rekisteröidyn yhdistyksen.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?