Vaalivaikuttaminen

Kuntavaalit

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi keväällä. Kevään 2021 kuntavaalien siirtämisestä uuteen ajankohtaan tehtiin poliittinen linjaus koronavirustilanteen vuoksi.

Kuntavaalien ennakkoäänestys kotimaassa 26.5.-8.6. Vaalipäivä on 13.6.2021.

Epilepsialiiton hallitus lähestyi 28.1.2021 huolikirjeellään puoluejohtajia, -sihteereitä ja eduskuntaryhmien puheenjohtajia.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus huolettaa

Epilepsialiiton hallitus ja asiantuntijaryhmä korostavat huolikirjeessään, että

  • pitkäaikaissairauksien hyväksi havaitut kansalliset hoitopolut on säilytettävä
  • hyvän hoidon edellytyksenä on aina tarkka diagnoosi ja riittävät palvelut
  • epilepsiaa sairastavalla on oltava tarpeen mukaan pääsy erityisosaamisen piiriin yhdenvertaisesti asuinpaikasta riippumatta yli maakunta-/hyvinvointialuerajojen
  • sote-palveluhankinnoissa hinta ei saa olla ainoa hankintapäätökseen vaikuttava tekijä
  • sote-palveluhankinnoissa on huomioitava yksilölliset tarpeet ja laatu
  • asiakkaita on kuultava hankintoja valmisteltaessa

Yhdessä voimme vaikuttaa siihen, että epilepsiaa sairastavien ihmisten ja heidän läheistensä tarpeet tulevat kuulluksi paikallisessa päätöksenteossa. Lue vinkkejä, miten yhdistykset voivat viedä viestiä eteenpäin ja ole mukana vaikuttamassa!

Eduskuntavaalit

Eduskuntavaaleilla valitaan Suomen eduskuntaan 200 kansanedustajaa. Eduskuntavaalit toteutetaan seuraavan kerran huhtikuussa 2023. Vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023 ja ennakkoäänestysaika on kotimaassa 22.–28.3. ja ulkomailla 22.–25.3.

Presidentinvaalit

Suomen perustuslain mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Seuraavan kerran presidentinvaali toimitetaan vuonna 2024.

Europarlamenttivaalit

Euroopan parlamentti (EP) on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi. Seuraavat vaalit toimitetaan vuonna 2024.

Maakuntavaalit

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu on aloitettu syksyllä 2019 (pääministeri Marinin hallitusohjelma 10.12.2019). Uudistukseen sisältyy maakuntavaaleja koskeva valmistelu, joka pohjautuu edellisellä hallituskaudella tehtyyn vastaavaan valmisteluun.

Pieni ele

Pieni ele on rahankeräys kotimaisen vammais- ja terveystyön hyväksi. Se toteutuu tuhansien vapaaehtoisten lipaskerääjien voimin vaalien aikaan. Keräykseen osallistuvat järjestöt käyttävät keräysvarat mm. paikalliseen vertaistukeen, neuvontaan ja virkistystoimintaan.

Vaalikeräyksellä on pitkä historia. Se sai alkunsa vuonna 1907, jolloin ensimmäisten eduskuntavaalien yhteydessä kerättiin varoja tuberkuloosin vastustamiseen. Lahjoittamalla tuet toimintaamme!

Pieni ele

Lisätietoja

Paula Salminen

Vastaan Epilepsialiiton sosiaaliturva-asioista, neuvonnasta, kurssityöstä, edunvalvonnasta sekä kehittämistoiminnasta.

Virpi Tarkiainen

Vastaan Epilepsialiiton strategisesta johtamisesta, hallinnosta ja kehittämistoiminnasta hallituksen linjausten mukaisesti. Toimin Epilepsialehden päätoimittajana sekä vastaan sidosryhmäyhteistyöstä.