Vaalivaikuttaminen

Tavoitteenamme on, että epilepsiaa sairastavat ihmiset saavat tarvitsemansa hoidon ja palvelut. Tarvittaessa lainsäädäntöä on päivitettävä epilepsiaa sairastavien ihmisten oikeuksien toteutumiseksi.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus huolettaa

Epilepsialiiton hallitus ja asiantuntijaryhmä korostavat, että

 • pitkäaikaissairauksien hyväksi havaitut kansalliset hoitopolut on säilytettävä
 • hyvän hoidon edellytyksenä on aina tarkka diagnoosi ja riittävät palvelut
 • epilepsiaa sairastavalla on oltava tarpeen mukaan pääsy erityisosaamisen piiriin yhdenvertaisesti asuinpaikasta riippumatta yli maakunta- ja hyvinvointialuerajojen
 • sote-palveluhankinnoissa hinta ei saa olla ainoa hankintapäätökseen vaikuttava tekijä
 • sote-palveluhankinnoissa on huomioitava yksilölliset tarpeet ja laatu
 • asiakkaita on kuultava hankintoja valmisteltaessa

Yhdessä voimme vaikuttaa siihen, että epilepsiaa sairastavien ihmisten ja heidän läheistensä tarpeet tulevat kuulluksi paikallisessa päätöksenteossa. Yhteinen viestimme on vahva vaikuttamisen väline.

Tässä muutamia vinkkejä, miten sinä voit vaikuttaa

 • Tutustu vaaliehdokkaisiin​ ja puolueiden vaaliohjelmiin.
 • Jos tunnet jo jonkun ehdokkaan, ota häneen suora kontakti ja haasta ottamaan kantaa vaalitavoitteisiimme.
 • Kiertele vaaliteltoilla, jaa materiaaliamme​.
 • Kirjoita yleisöosastolle tai tee mielipidekirjoitus sinulle tärkeästä/läheisestä aiheesta​.
 • Tarjoa kokemustarinaasi paikalliseen lehteen.​
 • Osallistu vaalipaneeliin panelistina tai tee siellä tiukkoja yleisökysymyksiä.

 

Aluevaalit

Aluevaalit järjestetään vuodesta 2022 alkaen joka neljäs vuosi ja vuodesta 2025 lähtien yhdessä kuntavaalien kanssa. Suomen historian ensimmäisissä aluevaaleissa valittiin edustajat hyvinvointialueiden (21) aluevaltuustoihin 23.1.2022.

Eduskuntavaalit

Eduskuntavaaleilla valitaan Suomen eduskuntaan 200 kansanedustajaa. Eduskuntavaalit toteutetaan seuraavan kerran huhtikuussa 2023. Vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023 ja ennakkoäänestysaika on kotimaassa 22.–28.3. ja ulkomailla 22.–25.3.

Europarlamenttivaalit

Euroopan parlamentti (EP) on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi. Seuraavat vaalit toimitetaan vuonna 2024.

Kuntavaalit

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi keväällä. Seuraavat kuntavaalit toteutuvat 2025.

Kevään 2021 kuntavaalien siirtämisestä uuteen ajankohtaan tehtiin poliittinen linjaus koronavirustilanteen vuoksi. Vaalipäivä oli 13.6.2021.

Epilepsialiiton hallitus lähestyi 28.1.2021 huolikirjeellään puoluejohtajia, -sihteereitä ja eduskuntaryhmien puheenjohtajia.

Presidentinvaalit

Suomen perustuslain mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Seuraavan kerran presidentinvaali toimitetaan vuonna 2024.

Pieni ele

Pieni ele on rahankeräys kotimaisen vammais- ja terveystyön hyväksi. Se toteutuu tuhansien vapaaehtoisten lipaskerääjien voimin vaalien aikaan. Keräykseen osallistuvat järjestöt käyttävät keräysvarat mm. paikalliseen vertaistukeen, neuvontaan ja virkistystoimintaan.

Vaalikeräyksellä on pitkä historia. Se sai alkunsa vuonna 1907, jolloin ensimmäisten eduskuntavaalien yhteydessä kerättiin varoja tuberkuloosin vastustamiseen. Lahjoittamalla tuet toimintaamme!

Pieni ele

Lisätietoja

Paula Salminen

Vastaan Epilepsialiiton neuvonnasta ja olen mukana vaikuttamistoiminnassa ja kurssityössä.

Virpi Tarkiainen

Vastaan Epilepsialiiton strategisesta johtamisesta, hallinnosta ja kehittämistoiminnasta hallituksen linjausten mukaisesti. Toimin Epilepsialehden päätoimittajana sekä vastaan sidosryhmäyhteistyöstä.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?