Vaikuttaminen ja yhteistyö

Epilepsialiitto vaikuttaa kansallisesti sekä kansainvälisesti. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tärkeä tapa toteuttaa liiton strategiaa ja edistää tavoitteiden saavuttamista.

Epilepsialiiton strategia 2025 linjaa vaikuttamistyömme kärjet.

Hyvä hoito ja oikea-aikaiset riittävät palvelut ovat kaikkien epilepsiaa sairastavien oikeus

Jokaisella on yhdenvertainen oikeus asianmukaiseen hoitoon Käypä hoito -suosituksen mukaisesti.

Tietoa epilepsiasta

Kansallisesti vaikutamme eri verkostoissa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan. Epilepsian hyvän hoidon ja yhteiskunnan palvelujen saatavuuteen vaikutamme yhdessä yhteistyöverkostojen ja asiantuntijoiden kanssa.

Epilepsiaan liittyy edelleen tietämättömyyttä ja syrjiviä asenteita, jotka voivat estää epilepsiaa sairastavien täysivaltaista osallistumista. Vaikuttamistyön avulla edistämme avointa suhtautumista epilepsiaan ja hälvennämme ennakkoluuloja.

Epilepsiayhdistykset vaikuttavat paikalliseen päätöksentekoon tuoden esiin epilepsiaa sairastavien ihmisten näkökulmaa muun muassa osallistumalla vammaisneuvostojen toimintaan.

Kansainvälisissä verkostoissa tuomme esiin suomalaisia hyviä käytäntöjä muiden epilepsiajärjestöjen tietoisuuteen. Samalla saamme vertailutietoa eri maiden epilepsian diagnostiikan, hoidon ja tuen tarpeista ja saatavuudesta.

Kansainvälisenä epilepsiapäivänä kampanjoimme vuosittain.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?