Kelan sopeutumisvalmennuskursseilta tukea epilepsian kanssa elämiseen

Epilepsialehti - Artikkeli

Kela järjestää sopeutumisvalmennuskursseja epilepsiaa sairastaville aikuisille ja perhekursseja epilepsiaa sairastaville lapsille. Sopeutumisvalmennus on ryhmässä toteutettavaa kuntoutusta, joka auttaa sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen ja antaa mahdollisuuden vertaistukeen muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

Asiakkaan yksilölliset tarpeet ja tavoitteet

Sopeutumisvalmennus- ja perhekursseilla asiakas tai asiakasperhe saa tukea arkipäivän haasteisiin ja apua elämäntilanteen selkeyttämiseen. Kurssien tavoitteena on turvata ja parantaa työ-, opiskelu- ja toimintakykyä, vahvistaa elämänhallintaa ja tukea itsehoitoa. Kursseilla saa myös tietoa epilepsiasta sairautena, kuntoutuskäytännöistä ja asiakkaan oman asuinpaikkakunnan tukiverkostoista.

Sopeutumisvalmennus- ja perhekurssit kestävät viisi vuorokautta. Asiakas tai asiakasperhe voi yöpyä kuntoutuspaikassa tai käydä kuntoutuksessa päivittäin kotoaan käsin. Aikuisten kursseilla läheinen voi osallistua kuntoutukseen kahden vuorokauden ajan ja perhekursseilla koko viiden vuorokauden ajan.

Kurssit toteuttaa terveydenhuoltoalan moniammatillinen tiimi.

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena. Siinä otetaan huomioon jokaisen asiakkaan yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite. Kurssien ohjelma sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.

Kurssit toteuttaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluu erikoislääkäri, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, sosionomi tai kuntoutuksen ohjaaja sekä psykologi tai neuropsykologi. Lisäksi kursseilla on mukana muuta ammattihenkilöstöä sekä avustavaa henkilöstöä asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Muita kurssilla mukana olevia ammattihenkilöitä ovat esimerkiksi fysioterapeutti ja toimintaterapeutti.

Kurssilta saadut opit osaksi arkea

Sopeutumisvalmennuskurssit ovat käytännössä melko lyhyitä hetkiä asiakkaan arkielämässä. Kurssilla opittuja uusia, hyviä toimintatapoja kannattaakin viedä omaan arkeen, jotta hyöty kuntoutuksesta olisi mahdollisimman suuri. Kurssilla pyritään vahvistamaan asiakkaan tai asiakasperheen voimavaroja ja elämänhallintaa sekä antamaan tukea yhteistyöhön lähiverkoston kanssa.

Kurssilla opittuja uusia, hyviä toimintatapoja kannattaakin viedä omaan arkeen.

Kurssilla asiakas tai asiakasperhe saa tukea sairauden aiheuttamassa muutostilanteessa ja ohjausta jatkaa mahdollisimman täysipainoista elämää sairaudesta huolimatta. Tärkeä osa kurssia on vertaistuen mahdollisuus samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien asiakkaiden välillä.

Kuntoutus on maksutonta

Sopeutumisvalmennus- ja perhekurssit järjestetään harkinnanvaraisena kuntoutuksena. Kuntoutusta haetaan Kelan hakemuksella KU 132 tai KU 104. Liitteeksi tarvitaan lääkäriltä korkeintaan vuoden vanha B-lääkärinlausunto, jossa suositellaan kuntoutusta.

Kuntoutus on asiakkaille ja heidän läheisilleen täysin maksutonta ja siihen voi hakea ympäri vuoden. Aikuisilla asiakkailla ja heidän läheisillään saattaa olla oikeus kuntoutusrahaan oman tai lapsen kuntoutuksen ajalta. Kela korvaa myös kuntoutuksesta aiheutuneita matkakustannuksia.

Lue lisää Kelan verkkosivuilta:  

Lue lisää Kelan asiakasverkkomedia Elämässä.fistä:  

  • Lehden numero: 2/2023
  • Teksti: Minna Muñoz, suunnittelija, Kela
  • Diagnostiikka ja hoito
  • Hyvinvointi

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?

Aiheeseen liittyvää