Liikuntaa porukalla etänä

Epilepsialehti - Nuorten nurkka

Haastattelin muutamia Epilepsialiiton toiminnassa mukana olevia nuoria huhtikuussa järjestetystä etäliikuntapäivästä ja halusin muutenkin tietää, miten nuoret voivat etenkin näin korona-aikana. Kokemuksia liikuntatapahtumasta kertoivat Joonas, Kati ja Elli-Noora.

Tilaisuuden järjestäjä, nuorten yhteisö Finnish Epilepsy Warriorsissa (FEW) mukana oleva Lotta kertoi, että etätapahtumaa alettiin aluksi ideoimaan yhteisön WhatsApp-ryhmässä. Päivä haluttiin suunnitella yhdessä niin, että se olisi kaikille mahdollisimman mieluisa.

Etäliikuntatilaisuus oli Lotan mielestä onnistunut ja nuoria tuli mukavasti paikalle. Vetäjäksi tilaisuuteen saatiin Lotan serkku, fysioterapeutti Noora.

Ryhmässä toimiminen motivoi liikkumaan

Kaiken kaikkiaan nuoret vaikuttivat olevan erittäin tyytyväisiä etäliikuntapäivään. He kertoivat, että vastaavaa toimintaa voisi olla jatkossakin, koska ryhmässä toimiminen motivoi liikkumaan. Tapahtumassa oli tarjolla lihaskuntoharjoitteita koko kropalle sekä kehonhuoltoa. Kokonaisuudessaan tapahtuma tarjosi nuorten mukaan hieman uutta ja vaihtelua liikkumiseen.

Nuoret liikkuvat arjessaan monilla eri tavoilla.

Oli kiva kuulla, että nuoret liikkuvat arjessaan monilla eri tavoilla. Joonas kertoi harrastavansa liikuntaa muun muassa käymällä salilla ja osallistumalla erilaisiin yksilö- sekä ryhmälajeihin. Elli-Noora harrastaa kuntopyöräilyä ja Katin harrastuksiin kuuluu ratsastus, kotijumppa sekä tanssi tanssipelin avulla.

Eikun menoksi

Haastattelemani nuoret eivät kokeneet, että korona-aika olisi vähentänyt heidän liikkumistaan. Päinvastoin – liikunta oli joko lisääntynyt tai pysynyt samana. Toki ryhmässä ei ole voinut liikkua. Joonas toi myös esille, että hänellä kehonhuolto on tullut nyt enemmän keskiöön liikunnassa.

Keskustelimme myös siitä, miten epilepsia vaikuttaa liikunnan harrastamiseen. Elli-Noora kertoi, että hänellä epilepsia ei vaikuta liikuntaan VNS:n (vagushermostimulaattori) laiton jälkeen. Kati korosti turvallisuuden merkitystä uidessa. Hänen mukaansa on tärkeää, että silloin on joku aikuinen hollilla. Joonas on kertonut harrastuksissaan omasta tilanteestaan muutamalle kaverille, jotta he osaavat toimia, jos kohtaus yllättää.

Liikunnan merkitys epilepsian hoidossa

Juttelimme nuorten kanssa myös epilepsian omahoidosta, josta he olivat hyvin perillä. Liikunta on yksi merkittävä tekijä omahoidossa. Lisäksi esille nousi tärkeinä tekijöinä riittävän unen merkitys, kokonaisvaltainen vuorokauden rytmitys, ravinnosta ja lääkehoidosta huolehtiminen sekä liian stressin välttäminen.

Nuoret kertoivat, että he ovat olleet tyytyväisiä myös muihin etätapahtumiin, kuten Nuorten sohvanurkkaan.

Nuoret kertoivat, että he ovat olleet tyytyväisiä myös muihin etätapahtumiin, kuten Nuorten sohvanurkka -toimintaan, jossa he ovat päässeet tapaamaan muita nuoria etäyhteyksien äärellä. Mikähän vaikutus yhdessä olemisella on epilepsian hoidossa? Joka tapauksessa yhdessä olo ja sosiaaliset suhteet ovat kuitenkin tärkeitä meille kaikille.

  • Lehden numero: 3/2021
  • Teksti: Veera Parviainen
  • Kuvat: Pexels
  • Hyvinvointi
  • Nuoret
  • Vertaistuki
  • Yhteisö

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?

Aiheeseen liittyvää