Mielenterveystalo.fi toimii nuorten mielenterveyden tukena

Epilepsialehti - Nuorten nurkka

Mielenterveyden kokonaisvaltaisempi huomiointi on tuottanut digitalisoituvassa yhteiskunnassa runsaasti erilaisia työkaluja, joiden keinoin omaa mieltä pyritään vaalimaan. Erilaisten alustojen ja sivustojen paljoudessa on kuitenkin hyvä nojata tutkittuun tietoon perustuviin palveluihin. HUSin Mielenterveystalo.fi -palvelu on kaikille ilmainen ja avoin mielenterveystietouteen pohjaava käyttäjälähtöinen nettisivusto, joka ei vaadi rekisteröitymistä tai diagnoosia.

– Monet kokevat, että sivuilta on saanut ymmärryksen tunnetta ja mahdollinen häpeä on lievittynyt, kiteyttää Mielenterveystalon parissa työskentelevä psykologi Maria Kirvesniemi.

Mielenterveystalon tarjoamat oirekyselyt, tietopaketit ja harjoitukset voivat auttaa hahmottamaan esimerkiksi sitä, miten omat tunteet kannattaa jäsentää ja kohdata erilaisissa elämäntilanteissa.

Mielenterveystalon teemat ja omahoito-ohjelmat

Sivustoa voi lähestyä itseä tai läheistä koskevan teeman tai kohderyhmän kautta. Erilaisia sivuston teemoja ovat muun muassa persoonallisuushäiriöt, pelko ja masennus. Sivuston teemoja on järjestetty kohderyhmän mukaan, minkä kautta aiheita on helpompi lähestyä esimerkiksi elämänvaiheen näkökulmasta. Teemoihin kytkeytyvät omahoito-ohjelmat koostuvat kolmesta osiosta: ensimmäisessä osiossa on koostetusti aiheeseen liittyvää tietoa, toisessa osiossa opitaan tukemaan mielen hyvinvointia sekä kohtaamaan omia sisäistettyjä ajattelutapoja ja kolmannessa osiossa pyritään ylläpitämään ohjelmasta opittua.

Kirvesniemi kuvailee, että nuorten ahdistuksen omahoito-ohjelmassa voi esimerkkinuorten kautta saada tietoa ahdistuksen eri muodoista sekä keinoja murehtimisen tai esimerkiksi paniikkikohtausten kanssa pärjäämiseen. Nuoret voivat myös linkata omaan tilanteeseen liittyviä materiaaleja tietoa kaipaavalle läheiselle tai lähestyä sivustoa aikuisen kanssa.

Milli-virtuaaliapuri reittinä omahoito-ohjelmiin

Tekoälypohjainen Mielenterveystalon Milli-virtuaaliapuri auttaa tarvittaessa löytämään juuri itselle sopivaa materiaalia. Kirjoittaessani Milliin ytimekkäästi itseäni haastavan tunteen eli stressin, päädyin tietoisen läsnäolon omahoito-ohjelmaan, jonka avulla voi harjoitella läsnäolon suuntaamista käsillä olevaan hetkeen istuntameditaatiolla. Meditaatioharjoitteessa omia tunteita voikin lähestyä pieninä parin sekunnin osasina. Erilaisten harjoitusten haltuunottoon menee aikaa, mutta omaan tilanteeseen sopivia menetelmiä kannattaa etsiä ja harjoitella – Milli ohjasi myös omahoito-ohjelmaan, jossa mielentaitojen harjoittelemisen pohjana toimii luontoympäristö.

Mielenterveystaitoja on alettu pitää kansalaistaitoina ja erilaisista teemoista kaivataan jatkuvasti lisää helposti lähestyttävää tietoa. Tälläkin hetkellä Mielenterveystalolla omahoito-ohjelmia työstetään autismikirjosta sekä keskittymisvaikeuksista.

Mistä Mielenterveystalossa on kyse?

  • Palvelu löytyy osoitteesta mielenterveystalo.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan) ja nuorille suunnatut sisällöt mielenterveystalo.fi/nuoret (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).
  • Mielenterveystalo.fi -palvelu sisältää omahoito-ohjelmia, oirekyselyitä sekä erilaisiin teemoihin jäsennettyä tietoa. Lisäksi talosta löytyy tietoa erilaisista palveluista sekä lääkärin lähetteen vaativia nettiterapioita.
  • Itselle tai läheiselle sopivan avun ja tiedon löytämisessä voi hyödyntää sivuston alakulmasta löytyvää Milli-virtuaaliapuria.
  • Teemat tarjoavat kunkin aiheen mukaan tietoa sekä tukea arkeen ja avun hakemiseen. Tukea voi hakea myös kohderyhmittäin esimerkiksi läheisille, kouluyhteisöille tai elämänvaiheen mukaisesti.
  • Omahoito-ohjelmat koostuvat kuhunkin teemaan sopivasta tiedosta sekä harjoituksista. Lisäksi omahoito-ohjelmat tarjoavat eväitä oman prosessin jatkoksi ja tueksi.

Maria Kirvesniemen vinkki nuorille jännityksen ja stressin lieventämiseen on Chillaa-applikaatio, sieltä kannattaa kokeilla ainakin yhtä harjoitetta! Lisäksi sosiaalisen median kautta saa kätevimmin tietoa uusista omahoito-ohjelmista.

  • Lehden numero: 3/2023
  • Teksti: Emma Huttunen
  • Kuvat: iStock.com/Ponomariova_Maria
  • Hyvinvointi
  • Nuoret

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?

Aiheeseen liittyvää