Nuoren ammatillinen kuntoutus – Kelan tuki työelämään siirtymiseen

Epilepsialehti - Artikkeli

Nuoren siirtyminen tai palaaminen työelämään voi olla haasteellista monista eri syistä. Terveydelliset tai työ- ja toimintakykyyn liittyvät vaikeudet voivat asettaa esteitä työllistymiselle ja ammatillisen polun rakentamiselle. Kelan nuoren ammatillinen kuntoutus tukee nuorta matkalla kohti työelämää.

Kelan nuoren ammatillinen kuntoutus on suunniteltu tarjoamaan laaja-alaista tukea nuorille, jotka tarvitsevat apua siirtyessään ja palatessaan työelämään. Kuntoutus alkaa yksilöllisellä suunnitelmalla, jossa huomioidaan nuoren tarpeet ja tavoitteet.

– Kun nuori tarvitsee tukea tulevaisuuden suunnitteluun, opinnot takkuavat ja arjen haasteet tuntuvat liian vaikeilta, hän voi ottaa yhteyttä Kelaan. Nuoren ammatillisen kuntoutuksen palvelut on tarkoitettu 16–29-vuotiaalle nuorelle, joka ei vielä ole löytänyt sopivaa opiskelualaa tai työpaikkaa. Hänen opintonsa tai siviili-tai asepalveluksensa on esimerkiksi keskeytynyt, ja hän tarvitsee apua tulevaisuuden suunnitteluun, suunnittelija Kirsi Suoraniemi kertoo.

Kela auttaa valitsemaan sopivan vaihtoehdon.

Kun nuori ottaa yhteyttä Kelaan, hänen ei itse tarvitse tietää, mihin kuntoutukseen hän on hakeutumassa. Kela auttaa valitsemaan sopivan vaihtoehdon. Nuoren ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehtoja ovat NUOTTI-valmennus, ammatillinen kuntoutusselvitys, työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus ja koulutuskokeilu.

Joustava hakemismenettely ja matalan kynnyksen palvelu ovat tuoneet paljon lisää nuoria Kelan ammatillisen kuntoutuksen saajaksi viime vuosina.

– Nuoren ammatillinen kuntoutus poikkeaa Kelan muusta kuntoutuksesta siinä, että kuntoutuksen hakeminen ei edellytä diagnoosia ja lääkärinlausuntoa. Jos nuorta hoitava lääkäri on sen sijaan suositellut nuorelle jotakin tiettyä kuntoutusta, kannattaa kuntoutusta hakea lääkärinlausunnon perusteella. Tällöin kuntoutus nivoutuu luontevaksi osaksi nuoren muuta hoitoa, Kirsi Suoraniemi neuvoo.

NUOTTI-valmennus on suosittua

Moni haasteellisessa elämäntilanteessa olevista ja jaksamisensa kanssa kamppailevista nuorista on hyötynyt etenkin NUOTTI-valmennuksesta. Se on tarjonnut monille nuorille arvokasta tukea ja ohjausta heidän siirtyessään opiskelusta tai työttömyydestä työelämään.

– NUOTTI-valmennuksessa nuori saa avukseen henkilökohtaisen valmentajan, joka tapaa nuorta säännöllisesti. Nuori tunnistaa valmentajan kanssa yhdessä omia vahvuuksiaan, voimavarojaan ja taitojaan sekä oppii, kuinka niitä voi hyödyntää arjessa, opiskelussa, työssä ja työnhaussa, Kirsi Suoraniemi kertoo.

Valmentajalta nuori saa apua myös mieltään askarruttaviin käytännön asioihin. Valmentaja voi tulla nuoren mukaan asioimaan esimerkiksi Kelaan, TE-toimistoon tai lääkäriin.

– NUOTTI-valmennukseen sisältyy myös verkostoyhteistyötä niiden tahojen kanssa, jotka ovat nuoren tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeitä.

Ammatillisessa kuntoutusselvityksessä tehdään ammatillinen suunnitelma

Ammatillinen kuntoutusselvitys on tärkeä palvelu opiskelu- tai työ- ja toimintakykyä heikentävien tekijöiden tunnistamisessa ja kuntoutustoimenpiteiden suunnittelussa ja siksi se toimii hyvänä lähtökohtana työelämään siirtymiselle. Ammatillinen kuntoutusselvitys kestää 2–10 päivää ja siitä vastaa moniammatillinen tiimi, johon voi kuulua lääkäri, psykologi, fysioterapeutti ja sosiaalityöntekijä.

– Yksilöllisissä keskusteluissa nuori saa tukea ammatillisen kuntoutussuunnitelman laatimiseen. Kuntoutussuunnitelma auttaa nuorta suuntaamaan työelämään. Nuori saa myös tietoa eri ammatillisista vaihtoehdoista, ammateista, niiden vaatimuksista, opiskelumahdollisuuksista sekä työmarkkinoista. Tavoitteena on, että nuoren motivaatio ja kyvykkyys työelämään vahvistuu, suunnittelija Leena Penttinen kertoo.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus – kokoelma eri tukitoimia

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus sisältää työkokeilun ja työhönvalmennuksen tukitoimia, jotka räätälöidään nuoren tarpeiden mukaan. Kela auttaa valitsemaan palvelut tai niiden yhdistelmän, joka soveltuu nuorelle parhaiten.

Leena Penttisen mukaan työkokeilu sopii nuorelle, jonka tavoitteena on varmistaa ammatillinen urasuunnitelma, opiskeluala tai konkreettinen työtavoite.

– Tällöin hän saa valmentajalta tukea soveltuvan ammattialan, opiskelualan tai työtehtävän valintaan ja sen soveltuvuuden varmistamiseen. Työkokeilu kestää 3–6 kuukautta nuoren itsensä valitsemalla työpaikalla.

– Jos nuoren tavoitteena on löytää työpaikka, työhönvalmennus on sopiva palvelu. Valmennus voi auttaa nuorta työllistymään avoimilla työmarkkinoilla palkkatyöhön. Nuori voi myös tavoitella toimimista yrittäjänä tai ammatinharjoittajana. Työhönvalmennus kestää 3–21 kuukautta.

Työkokeilu ja työhönvalmennus on mahdollista myös yhdistää.

– Yhdistelmä on sopiva palvelu silloin, kun nuori tarvitsee valmentajalta paljon tukea uratavoitteidensa täsmentämiseen sekä sellaisen ammattialan tai työn löytämiseen, joka vastaa hänen työkykyään. Kuntoutus alkaa työkokeilulla ja jatkuu työhönvalmennuksella ja kestää yhteensä 6–26 kuukautta, Leena Penttinen selventää.

Koulutuskokeilussa varmistuu sopiva koulutusala

Koulutuskokeilussa nuori voi varmistua siitä, onko nuoren tavoittelema koulutusala hänelle sopiva.

Kokeilu antaa käsityksen niistä vaatimuksista, joita koulutukseen sisältyy. Nuori valitsee itse oppilaitoksen, jossa koulutuskokeilu toteutetaan ja sopii käytännön järjestelyistä oppilaitoksen kanssa. Kokeilussa nuori pääsee tutustumaan oppilaitokseen ja koulutuksen sisältöön. Hän voi seurata tunteja ja keskustella opiskeluun liittyvistä asioista ja siten arvioida kiinnostustaan ja soveltuvuuttaan alalle. Koulutuskokeilu kestää 10 päivää.

Kuntoutukseen hakeminen

Nuoren ammatillista kuntoutusta voi hakea soittamalla Kelan kuntoutusasioiden palvelunumeroon 020 692 205. Jos nuorella on yhteys esimerkiksi etsivään nuorisotyöhön tai Ohjaamoon, voit yhteyttä ottaa yhdessä heidän kanssaan. Tämän jälkeen kuntoutuksen asiantuntija haastattelee nuoren ennalta sovittuna aikana ja vastaanottaa samalla suullisen hakemuksen. Erillistä hakemuslomaketta ei tarvita. Kun hakemus on ratkaistu, nuori saa päätöksen, jossa on käytännön ohjeet kuntoutuksen käynnistymiseen.

Lue lisää aiheesta Kelan nettisivuilta (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

  • Lehden numero: 3/2023
  • Teksti: Kela
  • Nuoret

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?

Aiheeseen liittyvää