Omaishoitajan hyvinvoinnista riippuu paljon

Epilepsialehti - Artikkeli

Omaishoitajien on usein vaikeaa ottaa itselleen omaa aikaa. Voi olla rankkaa irrottautua edes hetkeksi läheisestä, jolle on niin kovin tärkeä. Omaishoitajan on kuitenkin välttämätöntä huolehtia omasta palautumisestaan ja hyvinvoinnistaan, jotta hän jaksaisi antaa jotain muille.

Rakkaan läheisen hoivaaminen tuo usein elämään merkityksellisyyttä. Läheisestään huolehtiva ihminen tietää olevansa tarpeellinen. Tehtävä on niin arvokas, että oma hyvinvointi saattaa jäädä taka-alalle.

Kukaan ei jaksa vuorotta

Omaishoitajan on kuitenkin hyvä oivaltaa, että hän ei laiminlyö tehtäväänsä, vaikka järjestää itselleen omia hengähdyshetkiä.

Hyvinvoinnin kannalta olennaisia perusasioita ovat uni, ravinto, liikunta ja lepo eli palautuminen. Lisäksi kehon ja mielen hyvinvointia vahvistavat arjen toimivat rutiinit sekä oma aika harrastuksineen.

Hyvinvoinnin kannalta olennaisia perusasioita ovat uni, ravinto, liikunta ja lepo eli palautuminen.

Kukaan ei jaksa olla yötä päivää hälytystilassa, vastuussa kaikesta ja vain toisia varten. Jaksaakseen tehtävässään omaishoitajan pitää huolehtia myös itsestään ja omien voimiensa riittävyydestä.

Kaiken hoidon ja hoivan väliin on mahduttava oma elämä, omaishoitajia tavataan kauniisti muistuttaa.

Ihmissuhteiden vuoksi kannattaa nähdä vaivaa

Omaishoitajan on usein vaikeaa ylläpitää ystävyyssuhteita, koska suunnitelmat voivat mennä päälaelleen yhdessä hetkessä. Kuinka uskaltaa lupautua teatteriretkelle, jos piipahdus kampaajallakin vaatii valtavan järjestelyn.

Varsinkin erityislapsen kanssa yhdessäolo on usein niin tiivistä, että pelkkä ajatus erilläänolosta jännittää – ehkä vanhempia jopa enemmän kuin lasta.

Ystävistä on kuitenkin syytä pitää kiinni. Ihmissuhteet lujittavat mielen palautumiskykyä eli resilienssiä, jota elämän vastoinkäymisissä tarvitaan. Myös hyvällä parisuhteella on iso merkitys.

Yksinäisyys puolestaan heikentää hyvinvointia ja aiheuttaa jopa psyykkistä kipua. Yksinäisyys on tunnustettu viime vuosina suureksi terveysriskiksi.

Pienillä asioilla voi olla suuri vaikutus

Ystävien seura tuo vaihtelua ja piristää. Ystävän läheisyydessä tuntee, että on tärkeä myös omana itsenään ilman omaishoitajan roolia.

Vertaisryhmissä voi tuulettaa ajatuksiaan samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa. Omaishoitajan on sallittava itselleen kaikki tunteet kiukusta ja pettymyksestä lähtien. Tuntemuksistaan on tärkeää myös puhua.

Vertaisryhmissä voi tuulettaa ajatuksiaan samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa.

Oma aika ja harrastukset, vaikkapa maalaaminen tai musisointi, voivat auttaa käsittelemään omaishoidosta syntyviä tunteita. Uppoutuminen hyvään kirjaan tai lyhytkin kävelyretki luonnossa voi katkaista vaikean tilanteen tai jopa kantaa sen yli.

Mikrosuhteetkin vaikuttavat. Kun kaupassa tervehtii iloisesti ja myyjä vastaa hymyillen, päivä on heti parempi.

Pienillä päivittäisillä teoilla ja valinnoilla on suuri vaikutus hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Avun pyytämistä voi opetella

Omaishoitajan on hyvä muistaa, että hänen ei tarvitse pärjätä yksin. Tukea voi hakea ammattilaisilta, lähiverkostolta ja vertaisilta. Esimerkiksi Omaishoitajaliiton paikallisyhdistykset eri puolilla maata järjestävät vertaisryhmiä.

Kun elämässä on vaikea tilanne, pitäisi kuulostella, mihin omat voimat riittävät. Pärjääkö yksin vai voisiko harkita pyytävänsä apua?

Avun pyytämistä ja sen vastaanottamista täytyy yleensä opetella.

Kun tunnistaa omat rajansa ja lähellä on luotettavia ihmisiä, apua on luontevaa pyytää. On helpompaa luottaa selviytymiseensä, kun tietää saavansa tarvittaessa tukea.

Itselleen pitää olla armollinen

Omia vaatimuksiaan on hyvä madaltaa elämäntilanteen mukaan. Arki voi olla riittävän hyvää, vaikka menee joissain asioissa sieltä mistä aita on matalin.

Väsyneenä ja turhautuneena voi olla hankala pitää mielessä, että on selvinnyt vaikeista tilanteista ennenkin.

Riittävän hyvä on ihan tarpeeksi.

Kaikista päivistä voi yrittää löytää ainakin yhden hyvän hetken. Oli se sitten vaikka nukkumaanmeno. Ja aina on hyväksi kiittää itseään, kun löytää vaikka vain pienenkin asian, jossa onnistuu.

Oman hyvinvointinsa vuoksi kannattaa opetella ajattelemaan, että riittävän hyvä on ihan tarpeeksi.

  • Lehden numero: 3/2023
  • Teksti: Terhi Hyvärinen, Omaishoitajaliitto ry
  • Kuvat: iStock.com/FredFroese, kuvan henkilöt ovat malleja
  • Hyvinvointi
  • Vertaistuki

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?

Aiheeseen liittyvää