Zekkaa tilanteesi!

Epilepsialehti - Nuorten nurkka

Nuorten jaksaminen voi olla koetuksella monista eri syistä. Opiskelu, ihmissuhteet, yksinäisyys tai omaan terveyteen liittyvät asiat voivat painaa mieltä. Tämän takia haluan kertoa Diakonia-ammattikorkeakoulun ja heidän yhteistyökumppaneidensa kehittämästä maksuttomasta Zekki.fi -palvelusta. Se kannustaa pohtimaan omaa hyvinvointia ja ohjaa matalan kynnyksen palveluihin. Zekki-verkkotestissä esitetään kymmenen kysymystä elämän eri osa-alueista. Kyselyssä kysytään muun muassa omaa tyytyväisyyttä ystäväsuhteisiin, taloudelliseen tilanteeseen ja terveyteen.

Palvelu on tehty ensisijaisesti 15–25-vuotiaille nuorille, mutta myös sitä vanhemmat voivat tutustua materiaaleihin. Olen 28-vuotias, mutta testi oli myös minulle mielenkiintoinen. Oli hyödyllistä nähdä, mitä kaikkia palveluita järjestöillä ja kunnilla on nuorille tarjottavana.

Oli hyödyllistä nähdä, mitä kaikkia palveluita järjestöillä ja kunnilla on nuorille tarjottavana.

Tutustuin Zekkiin ja ensimmäisenä tykästyin sen ulkonäköön. Sivusto on mukavan taiteellinen ja esteettinen. Testi on helposti saatavilla etusivulla. Se on yksinkertainen ja helppo tehdä. Kun olin tehnyt testin, sivusto antoi yhteenvedon omien vastausteni pohjalta ja ohjasi palveluihin, joista minulle voisi olla hyötyä.

Mielestäni kohta, jossa käsiteltiin taloudellista tilannetta ja tuotiin esille rahankäyttöön liittyviä palveluita, oli erittäin hyödyllinen ja tärkeä. Rahankäyttö voi olla monelle opiskelijalle alkuun hankalaa. Kun muuttaa kotoa pois, niin kaikki konkretisoituu: pitää hoitaa laskut, vuokrat ja kaikki muut asumiseen liittyvät asiat. Tämän jälkeen ei ole välttämättä hirveästi varaa mihinkään ylimääräiseen, ellei käy opintojen ohella töissä. Zekki tuo esille muun muassa raha- ja velka-asioissa auttavan Takuusäätiön eri palveluita, joita ovat esimerkiksi anonyymi chat-palvelu, talouden tila -testi sekä ilmainen verkkovalmennus.

Mielestäni Zekki vaikuttaa hyvältä palvelulta nuorille oman elämän tarkasteluun – oli kyse sitten nykyhetken tai tulevaisuuden pohtimisesta. Työkalu myös muistuttaa omasta hyvinvoinnista huolehtimisesta ja siitä, miten tärkeää on kysyä itseltä ja toisilta, miten sinulla menee juuri nyt. Työkalun tekemisessä on huomioitu nuorten palaute siitä, että he kokevat palveluiden saamisen liian hankalana ja pirstaleisena. Aina ei välttämättä tiedä, mistä pitäisi lähteä hakemaan apua ja nuori saatetaan ohjata moneen eri paikkaan.

Tee verkkotesti ja selvitä, miten sinulla menee!

Zekki.fi

Zekki.fi on anonyymi palvelu nuorelle. Tämä tarkoittaa sitä, että oman elämän arviointi, tulevaisuuden suunnittelu ja mahdollinen yhteydenotto tukipalveluun on täysin sinun päätettävissä.

Zekki tarjoaa kartan ja kompassin, silloin kun haluat löytää sinulle sopivia palveluita. Testin lopuksi voit halutessasi kirjoittaa ylös ajatuksiasi ja asioita, joihin toivoisit muutoksia. Tiedot saat talteen lataamalla sivustolta pdf-tiedoston.

Zekki perustuu 3X10D®-elämäntilannemittariin, tutkimuksiin ja asiantuntijatietoon. Zekin ovat kehittäneet yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diakonissalaitoksen Vamos, Ehyt, HelsinkiMissio, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Marttaliitto, Mieli, Nuorisoasuntoliitto, Nuorten Ystävät, Pelastakaa Lapset, Takuusäätiö, Väestöliitto ja Yeesi.

Tutustu Zekki.fi -palveluun
  • Lehden numero: 5/2021
  • Teksti: Veera Parviainen
  • Kuvat: Diakonia-ammattikorkeakoulu/Zekki.fi
  • Hyvinvointi
  • Nuoret

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?

Aiheeseen liittyvää