Lotta Virrankari

Lotta Virrankari on 29-vuotias tutkija ja valtiotieteiden maisteri Helsingistä. Epilepsia on ollut hänen
perheessään läsnä lapsesta lähtien, sillä hänen isänsä ja hänen kaksi veljeään sairastavat
ULD-EPM1-epilepsiaa. Epilepsialiiton hallituksessa Lotta on toiminut kolme vuotta, ja hakee nyt
jatkokautta.
Lotta haluaa jatkaa hallituksessa ja vaikuttaa osaltaan epilepsiayhteisön uuden strategian
toimeenpanoon. Ennen kaikkea häntä motivoi halu varmistaa, että jokainen vertaistukea kaipaava
epilepsiaa sairastava tai läheinen löytää vertaistukea edes jossain kohtaa elämäänsä.
Läheisen roolin lisäksi Lotta pyrkii tarkastelemaan epilepsiaa sairastavien ja heidän läheistensä elämää
myös laajemmin pitkäaikaissairautena. Hän on esimerkiksi käsitellyt pro gradu -tutkielmassaan
pitkäaikaissairaiden nuorten aikuisten antamia merkityksiä vapaudelle. Tällä hetkellä Lotta tutkii
osallisuutta työkseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sokra-hankkeessa. Työ antaa Lotalle välineitä
hahmottaa kaikkea epilepsiayhteisön toimintaa osallisuuden edistämisen näkökulmasta.

Uudenmaan epilepsiayhdistys esittää Lotalle jatkokautta Epilepsialiiton hallituksen jäsenenä.

 

 

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?