Jaana Lähdetie

Turun Seudun Epilepsiayhdistys ehdottaa Epilepsialiiton hallitukseen valittavaksi uudelle 2-vuotiskaudelle varsinaiseksi tai varajäseneksi erovuorossa  olevaa liiton hallituksen varajäsentä ja Turun Seudun Epilepsiayhdistyksen puheenjohtajaa, Jaana Lähdetietä. Jaana Lähdetie on koulutukseltaan lastenneurologian erikoislääkäri ja nyt eläkkeellä.

Jaana Lähdetie on 68-vuotias ja poliittisesti sitoutumaton Kaarinan kaupungin asukas.  Hän ei sairasta epilepsiaa, vaan tuntee potilastyön kautta epilepsiaa sairastavien lasten ja nuorten tilanteita. Järjestötyö on laajentanut entisestään hänen näkemystään. Hän on ollut Turun Seudun Epilepsiayhdistyksen aktiivi vuodesta 2009 alkaen ja puheenjohtajana kolmatta vuotta. Hän toimi pitkään varapuheenjohtajana vastaten erityisesti lasten ja nuorten tapahtumista. Turun Vammais- ja Pitkäaikaissairausyhdistys VAPI ry:n hallituksessa hän toimi vuonna 2022.

Jaana Lähdetie on luova ajattelija ja ideoija ja tarttuu tarmolla haasteisiin.  Hän on tuonut esiin potilasjärjestöjen tärkeyttä sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän ilmaisee kantansa rohkeasti puolustaen epilepsiaa sairastavien oikeuksia.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?