Neuvonta ja kuntoutus

Kuntoutus tukee eri keinoin epilepsiaa sairastavaa ihmistä niissä pulmissa, joita sairastuminen tuo elämään. Kuntoutuksena voidaan tarvita esimerkiksi

  • neuvontaa ja ohjausta,
  • sopeutumisvalmennusta ja vertaistukea,
  • kuntoutusta kohti työelämää,
  • henkilökohtaista avustamista,
  • asumisen ohjausta ja tukitoimia,
  • kognitiivisia apukeinoja ja -välineitä
  • terapiaa ja harjoitteita.

Epilepsialiiton kuntoutus on neuvontaa ja sopeutumisvalmennuskursseja (kuntoutumiskursseja).

Neuvontapuhelin ma-to klo 9-15

Epilepsialiiton neuvontaan voit ottaa yhteyttä, kun mieltäsi askarruttavat omaan tai läheisen epilepsiaan liittyvät asiat. Neuvontamme ammattilaiset kuuntelevat ja ohjaavat tarvittaviin palveluihin.

Epilepsialiiton neuvontapuhelin vastaa ma-to klo 9-15 numerossa 09 3508 2310.

Epilepsian hoitoon liittyvistä asioista sinun kannattaa kysyä omalta lääkäriltäsi ja hoitajaltasi. He tuntevat tilanteesi tarkemmin ja ohjaavat sinua yksilöllisesti. Palveluihin ja tukiasioihin liittyvissä asioissa sinua auttaa sairaalan sosiaalityöntekijä tai kuntoutusohjaaja.

Sopeutumisvalmennus 

Sopeutumisvalmennus on moniammatillista ja yleensä ryhmämuotoisina kursseina toteutettua kuntoutusta, joka auttaa epilepsiaan sairastunutta ja hänen läheisiään jäsentämään elämäntilannettaan.

Sopeutumisvalmennuskurssien tarkoituksena on tukea selviytymistä ja voimavaroja epilepsian myötä muuttuneessa elämäntilansteessa. Kurssilla epilepsiaa sairastava lapsi, nuori, aikuinen, sisarus, vanhemmat ja läheiset  saavat tarvitsemaansa tietoa, ohjausta, vertaistukea sekä näköaloja tulevaisuuteen.

Sopivan kurssin voi valita sairaus- ja elämäntilanteen mukaan:

  • Kelan sopeutumisvalmennuskurssi vaikeaa epilepsiaa sairastaville lapsille perheineen ja aikuisille osittaisina perhekursseina. Lisätiedot: www.kela.fi/kuntoutus

  • Epilepsialiiton kuntoutumiskurssi muille epilepsiaa sairastaville ja läheisille viikon jaksona, avokuntoutuskursseina tai verkkokursseina.

Epilepsialiiton kuntoutumiskurssit

Epilepsialiitto järjestää sopeutumisvalmennusta kuntoutumiskursseina lapsille, nuorille ja aikuisille. Osaan kursseista voi osallistua myös läheinen tai koko perhe. Kurssit rahoitetaan Sosiaali ja terveysministeriön tuella Veikkauksen tuotoista.

Kurssien työntekijöitä ovat kohderyhmän tarpeen mukaan esimerkiksi sairaanhoitaja, terapiatyön ammattilainen, lastenohjaaja, avustaja ja vertaisohjaaja. Luennoitsijoina on neurologian ja lastenneurologian erikoislääkäri ja muita asiantuntijoita. 

Kurssin sisältö suunnitellaan yksilöllisten ja ryhmän tavoitteiden mukaan. Ohjelmassa on alustuksia, keskusteluryhmiä ja ryhmätoimintaa. Kursseilla on myös virkistävää ja liikunnallista ohjelmaa. Lapset on otettu huomioon erityisellä lasten ohjelmalla.