Tietoa epilepsiasta

Noin 60 000 suomalaisista sairastaa epilepsiaa. Heistä noin 5000 on alle 15-vuotiaita. Vuosittain uusia epilepsiadiagnooseja tehdään noin 3500, joista lapsia on noin 700. Noin kolmasosalla epilepsiaa sairastavista kohtaukset jatkuvat lääkehoidosta huolimatta.

Kuka tahansa voi sairastua epilepsiaan: sinä, minä tai meille läheinen ihminen. Epilepsiaan voi sairastua missä iässä tahansa. Eri ikäryhmät kohtaavat osittain samoja, osittain erilaisia haasteita elämässään epilepsian kanssa.

Epilepsiat muodostavat laajan joukon neurologisia sairauksia, joilla voi olla hyvin erilaisia

  • syitä ja alkamisikiä
  • liitännäisongelmia
  • ennusteita
  • hoitovaihtoehtoja.

Valtaosalla potilaista epilepsia on hoidolla hyvin hallittavissa. Joidenkin potilaiden elämää epilepsia kuitenkin haittaa merkittävästi hoidosta huolimatta. Epilepsiaan voi kohtausten lisäksi liittyä neurologisia, älyllisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia toimintakyvyn ongelmia.

Epilepsiakohtaus

Epileptinen kohtaus johtuu aivojen sähkötoiminnan ohimenevästä häiriöstä. 

Kuka tahansa voi saada yksittäisen epileptisen kohtauksen. Yksittäiseen epileptiseen tajuttomuus-kouristuskohtaukseen voivat altistaa runsas valvominen, stressi, alkoholin tai muiden päihteiden vieroitusvaihe ja joidenkin lääkeaineiden käyttö. Yksittäinen epileptinen kohtaus ei välttämättä johda säännölliseen epilepsialääkitykseen.

Lääkitys on kuitenkin tarpeen, jos kohtaus johtuu aivosairaudesta ja henkilöllä on poikkeava taipumus saada toistuvasti epileptisiä kohtauksia ilman erityisiä altistavia tekijöitä. Tällöin sairaus vaatii säännöllistä lääkehoitoa.

Lisätiedot

Oppaat ja esitteet eri epilepsioista

Tietoa lasten epilepsioista

Tietoa aikuisten epilepsioista

Tietoa harvinaisepilepsioista

 

 

 

Sivu on päivitetty 12.12.2019